Słownik KRYSZTAŁY METALICZNE co to znaczy.
Słownik KRYSZTAŁY METALICZNE. Co znaczy rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności.

Czy przydatne?

Definicja KRYSZTAŁY METALICZNE

Co to znaczy kryształy metaliczne: typ ↑ kryształu występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu elektronowego. Odpowiednio z pasmową teorią budowy metali zręby atomowe (fragmenty atomów pozbawione elektronów walencyjnych) znajdują się w krysztale metalu tak blisko siebie, iż ich poziomy energetyczne określone poprzez orbitale atomowe zlewają się w pasma, obejmujące swym zasięgiem cały kryształ. Powstają w ten sposób: pasmo walencyjne i pasmo przewodnictwa. Elektrony walencyjne w k.m. obsadzają w pierwszej kolejności właśnie pasmo przewodnictwa, co zapewnia im sporą swobodę ruchu i jest powodem przewodnictwa elektrycznego metali. Przyrost temp. skutkuje powiększenie oporu i spadek przewodnictwa metalu, gdyż powiększa się wtedy amplituda drgań termicznych zrębów atomowych, zwężając pasmo przewodnictwa lub ułatwiając przechodzenie elektronów na pasmo walencyjne. Obsadzenie pasma przewodnictwa w metalach, będących dobrymi przewodnikami elektryczności, jest konsekwencją częściowego nakładania się tych pasm. W razie półprzewodników nakładanie się nie występuje, a za przewodnictwo odpowiadają elektrony, które zdołają zwalczyć (w miarę niewielką) barierę energetyczną pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa - stąd przewodnictwo półprzewodników rośnie ze wzrostem temp

Definicja KOROZJA CHEMICZNA:
Co to jest przedmiotu pod wpływem czynników środowiskowych, wywołujących na jego powierzchni reakcje chem., na przykład czernienie srebra wskutek powstawania na jego powierzchni siarczku AgS, w rezultacie kryształy metaliczne.
Definicja KARBOKATION:
Co to jest ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ [CR1R2R3]+ jest płaski; R1, R2, R3 to atomy wodoru albo inne podstawniki kryształy metaliczne.
Definicja KSANTOGENIAN CELULOZY:
Co to jest procesie produkcji ↑ wiskozy; powstaje w reakcji CS2 z alkalicelulozą - celulozą poddaną działaniu stężonego roztworu NaOH. Ksantogenian celulozy rozpuszcza się w rozcieńczonym roztworze NaOH i kryształy metaliczne.
Definicja KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU:
Co to jest na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut. Elektron w ramach tej teorii ma również spin, rozmiar o wymiarze momentu pędu, nie kryształy metaliczne.

Czym jest KRYSZTAŁY METALICZNE znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: