Słownik KSENON co to znaczy.
Słownik KSENON. Co znaczy 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya.

Czy przydatne?

Definicja KSENON

Co to znaczy ksenon: znak Xe, (z łaciny Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W przyrodzie występuje w formie wolnej; składnik atmosfery ziemskiej - zawartość: 3,6·10-5% mas., 8 10-6% obj. K. jest bezb. gazem bez smaku i zapachu, rozp. w wodzie; występuje w formie atomowej; t.t. -111,8°C, t.w. -108,1°C, gęstość 5,9g·dm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów k. 5p25p6; praktycznie bierny chem. Pierwszy otrzymany związek k. (i helowców) to czerwony [Xe][PtF6]n (n = 1÷ 2) (1962 r., N. Bartlett). K. tworzy związki chem. na II, IV, VI (najtrwalszym) i VIII stopniu utlenienia. Reaguje z fluorem dając XeF2, XeF4, XeF6; pośrednio otrzymano XeClF, tlenki XeO3 i XeO4 (oba o charakterze kwasowym). K. tworzy tlenofluorki: XeOF4, XeO2F2, XeO3F2, sole: kseniany(VI) HXeO4- i kseniany(VIII) XeO64-, i związki typu: [XeF]+[MF6]-, [Xe2F3]+[MF6]- i [XeF]+[M2F11]-, M = P, As, Sb, Ta, Pt i ↑ klatraty pomiędzy innymi z wodą. Wszystkie związki k. są mocnymi utleniaczami; = 2,1V (w roztworze kwaśnym): XeO3 utlenia jony I-, Br-, Cl- do wolnych fluorowców, Mn2+ do MnO4-, kseniany(VIII) utleniają Mn2+ do MnO4-. K. stosuje się do wypełniania lamp błyskowych, żarówek o dużej mocy (np. w reflektorach latarni morskich i promiennikach ultrafioletu (użytkowanych w solariach)) i jarzeniówek (czysty daje światło barwy fioletowej). K. otrzymuje się w rezultacie destylacji frakcjonowanej powietrza. Z racji na rozp. we krwi może działać narkotycznie

Definicja KOKS:
Co to jest trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo substancji org.; porowate ciało stałe składające się z węgla pierwiastkowego (↑ ksenon.
Definicja KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE:
Co to jest gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez atomy pierwiastków, połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym). Tego typu kryształ występuje przeważnie w razie substancji prostych, na przykład ksenon.
Definicja KOLODIUM:
Co to jest ↑ celulozy w mieszaninie alkoholu etylowego z eterem dietylowym, który po wyschnięciu tworzy bezbarwną błonkę. Użytkowane do opatrywania niewielkich ran i jako środek uszczelniający albo klej w ksenon.
Definicja KOAGULACJA:
Co to jest łączenie się cząstek koloidowych w większe cząstki, co po osiągnięciu odpowiedniej wielkości skutkuje utratę umiejętności utrzymywania się w roztworze i opadanie (↑ sedymentacja ksenon.

Czym jest KSENON znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: