Słownik KSENOTYM co to znaczy.
Słownik KSENOTYM. Co znaczy domieszki toru, uranu i cyrkonu, użytkowany do otrzymywania lantanowców.

Czy przydatne?

Definicja KSENOTYM

Co to znaczy ksenotym: minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 64÷71, zawiera domieszki toru, uranu i cyrkonu, użytkowany do otrzymywania lantanowców

Definicja KOLOIDY HYDROFILOWE:
Co to jest ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym przedstawicielem tej ekipy koloidów są ↑ białka. K.h. są znacząco mniej wrażliwe na KSENOTYM.
Definicja KATODA:
Co to jest której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach elektrycznych (↑ ogniwo Daniella, ↑ ogniwo Leclanchego, ↑ ogniwo KSENOTYM.
Definicja KOMPLEMENTARNOŚĆ:
Co to jest wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo nici RNA tworzonej poprzez enzym ↑polimerazę opierając się na matrycy KSENOTYM.
Definicja KWASY TŁUSZCZOWE:
Co to jest nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑ gliceryny w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Do kwasów tłuszczowych KSENOTYM.

Czym jest KSENOTYM znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: