Słownik KUBAN co to znaczy.
Słownik KUBAN. Co znaczy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest.

Czy przydatne?

Definicja KUBAN

Co to znaczy kuban: ↑węglowodór C8H8 o interesującej budowie cząsteczki: atomy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest związany z trzema innymi atomami węgla i jednym atomem wodoru). Nie występuje w przyrodzie i został otrzymany sztucznie poprzez Philipa Eatona (Chicago, 1964). Jest trwały mimo recenzji, iż mały kąt pomiędzy wiązaniami C-C (90º) będzie powodować zbyt spore naprężenie cząsteczki; tt. 131ºC, gęstość 1,29 g/cm3 (najwyższa pośród węglowodorów). Przewiduje się, iż k. i jego pochodne znajdą wykorzystanie w medycynie i nanotechnologii, a być może także w przemyśle materiałów wybuchowych (naprężenie strukturalne sprawia, iż cząsteczka k. zawiera sporą liczba energii)

Definicja KRYSZTAŁY METALICZNE:
Co to jest występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu elektronowego. Odpowiednio z pasmową teorią budowy metali zręby atomowe (fragmenty kuban.
Definicja KRYSZTAŁ GÓRSKI:
Co to jest minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu kuban.
Definicja KAMIEŃ PIEKIELNY:
Co to jest ↑ azotan(V) srebra kuban.
Definicja KONFIGURACJA D/L:
Co to jest zobacz Aneks kuban.

Czym jest KUBAN znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: