Słownik KWANTOWANIE co to znaczy.
Słownik KWANTOWANIE. Co znaczy tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na.

Czy przydatne?

Definicja KWANTOWANIE

Co to znaczy kwantowanie: fundamentalne definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład energii elektronu w atomie albo określonej orientacji przestrzennej w razie wielkości wektorowej, na przykład momentu orbitalnego

Definicja KALAFONIA:
Co to jest po oddestylowaniu terpentyny otrzymywanej z drzew iglastych. Ma barwę żółtą albo brunatną, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, eterze dietylowym, acetonie, benzynie. Użytkowana do wyrobu kwantowanie co znaczy.
Definicja KALOMEL:
Co to jest nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod wpływem światła ulega dysproporcjonowaniu: Hg2Cl2 ⇆ Hg + HgCl2. Użytkowany w kwantowanie krzyżówka.
Definicja KURARA:
Co to jest południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi: tubokurarynę i toksyferynę (w najwyższym stopniu trujący ze znanych alkaloidów kwantowanie co to jest.
Definicja KWASY WG ARRHENIUSA:
Co to jest ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa kwantowanie słownik.

Czym jest KWANTOWANIE znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: