Słownik KWAS AZOTOWY(V co to znaczy.
Słownik KWAS AZOTOWY(V). Co znaczy powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie.

Czy przydatne?

Definicja KWAS AZOTOWY(V)

Co to znaczy kwas azotowy(v): HNO3, bezb. ciecz (t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone), o mocnych właściwościach żrących i utleniających (plami skórę na żółto wskutek ↑ reakcji ksantoproteinowej). Reaguje z prawie wszystkimi metalami i nie wszystkimi niemetalami (siarka, fosfor), pasywuje nieliczne metale (na przykład glin, poprzez co przewozi się go w cysternach aluminiowych). Z ↑ kwasem siarkowym(VI) tworzy ↑ mieszaninę nitrującą, a z kwasem solnym - ↑ wodę królewską. K.a. otrzymuje się sposobem Ostwalda, poprzez spalanie ↑ amoniaku w powietrzu w obecności katalizatorów; użytkowany do otrzymywania związków nitrowych, produkcji materiałów wybuchowych i nawozów sztucznych i tak dalej W stanie czystym ulega w niewielkim stopniu ↑ autojonizacji: 2HNO3 ⇆ NO2+ + NO3- + H2O. Por. kation nitroniowy

Definicja KWAS SALICYLOWY:
Co to jest hydroksybenzoesowy, t.t. 156°C; bezb. kryształy, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze rozp. w gorącej. Otrzymywany w syntezie Kolbego (z fenolanu sodu i tlenku węgla(IV) w temp. 130°C i pod kwas azotowy(v).
Definicja KWASY TŁUSZCZOWE:
Co to jest nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑ gliceryny w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Do kwasów tłuszczowych kwas azotowy(v).
Definicja KWASY KARBOKSYLOWE:
Co to jest wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas podaje się nazwę węglowodoru macierzystego z końcówką -owy . W innych kwas azotowy(v).
Definicja KWAS ASPARAGINOWY:
Co to jest aminobutanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów kwaśnych. Substancja bezb., trudno rozp. w wodzie. U mikroorganizmów i roślin bierze udział w syntezie nie wszystkich aminokwasów egzogennych dla zwierząt kwas azotowy(v).

Czym jest KWAS AZOTOWY(V znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: