Słownik KWAS MALONOWY co to znaczy.
Słownik KWAS MALONOWY. Co znaczy wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy.

Czy przydatne?

Definicja KWAS MALONOWY

Co to znaczy kwas malonowy: HOOC-CH2-COOH, t.t. 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i tlenek węgla(IV). Użytkowany w syntezie org. (syntezy z wykorzystaniem jego estru dietylowego)

Definicja KRZEPNIĘCIE:
Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia kwas malonowy.
Definicja KWASY CUKROWE:
Co to jest kwasy powstałe z monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka utleniającego można użyć stężonego kwasu azotowego(V) HNO3 kwas malonowy.
Definicja KONFIGURACJA D/L:
Co to jest zobacz Aneks kwas malonowy.
Definicja KALORIA:
Co to jest ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden stopień Celsjusza). K. jest również jednostką energii (1 cal = 4,1868 J kwas malonowy.

Czym jest KWAS MALONOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: