Słownik KWAS MALONOWY co to znaczy.
Słownik KWAS MALONOWY. Co znaczy wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy.

Czy przydatne?

Definicja KWAS MALONOWY

Co to znaczy kwas malonowy: HOOC-CH2-COOH, t.t. 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i tlenek węgla(IV). Użytkowany w syntezie org. (syntezy z wykorzystaniem jego estru dietylowego)

Definicja KWAS FLUOROWODOROWY:
Co to jest fluorowodoru; bezb. ciecz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez pochłanianie fluorowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo łatwo). Przy niezbyt sporym rozcieńczeniu w roztworze tym występują kwas malonowy.
Definicja KARBOL:
Co to jest dawna nazwa ↑ fenolu; również kwas karbolowy), nazwa zwyczajowa środków fenolowych stosowanych do dezynfekcji (por. lizol kwas malonowy.
Definicja KATALIZA HOMOGENICZNA:
Co to jest sposób wykonywania reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące substraty kwas malonowy.
Definicja KWAS ORTOFOSFOROWY(V):
Co to jest bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest roztworem wodnym o gęstości d ≈ 1,5g·cm-3, zawierającym 70% H3PO4. Ogrzewanie kwas malonowy.

Czym jest KWAS MALONOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: