Słownik KWAS PIKRYNOWY co to znaczy.
Słownik KWAS PIKRYNOWY. Co znaczy wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej.

Czy przydatne?

Definicja KWAS PIKRYNOWY

Co to znaczy kwas pikrynowy: 2,4,6-trinitrofenol, t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali ciężkich. Użytkowany jako materiał wybuchowy i jako odczynnik w analizie chemicznej

Definicja KWAS METAFOSFOROWY(V):
Co to jest HPO3)n; bezb., szklista, rozpływająca się substancja, powstająca w reakcji tlenku fosforu(V) z zimną wodą: P4O10 + 2H2O 4HPO3 kwas pikrynowy.
Definicja KALIFORN:
Co to jest Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez G.T.Seaborga, A. Ghiorso, S.G. Thopmsona i K. Streeta (izotop 245Cf; w kwas pikrynowy.
Definicja KOLOID NIEODWRACALNY:
Co to jest przejściu ze stanu zolu do koagulatu (żelu) nie może być z powrotem przeprowadzony w stan zolu. Na przykład koloidy białkowe - zachodzi tak zwany denaturacja białka (strata czynności biologicznej kwas pikrynowy.
Definicja KONDENSACJA ALDOLOWA:
Co to jest przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej, w rezultacie której powstaje aldol - związek posiadający grupę hydroksylową i kwas pikrynowy.

Czym jest KWAS PIKRYNOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: