Słownik KWAS PIROGRONOWY co to znaczy.
Słownik KWAS PIROGRONOWY. Co znaczy rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy.

Czy przydatne?

Definicja KWAS PIROGRONOWY

Co to znaczy kwas pirogronowy: związek org. o wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej cukrów

Definicja KOLOR:
Co to jest substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo promieniowania). Ciało kolorowe pochłania ze światła przechodzącego albo odbitego kwas pirogronowy co znaczy.
Definicja KOKS:
Co to jest trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo substancji org.; porowate ciało stałe składające się z węgla pierwiastkowego (↑ kwas pirogronowy krzyżówka.
Definicja KRIOLIT:
Co to jest minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Użytkowany do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu kwas pirogronowy co to jest.
Definicja KAUCZUKI SYNTETYCZNE:
Co to jest wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie polimeryzacji buta-1,3-dienu (k. butadienowy) i jego pochodnych: 2-chlorobuta-1,3-dien (k kwas pirogronowy słownik.

Czym jest KWAS PIROGRONOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: