Słownik KWAS SIARKOWY(VI co to znaczy.
Słownik KWAS SIARKOWY(VI). Co znaczy pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4.

Czy przydatne?

Definicja KWAS SIARKOWY(VI)

Co to znaczy kwas siarkowy(vi): H2SO4; bezb., oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI) zawiera 95÷98% H2SO4. Stężony k.s. jest niezmiernie ↑ higroskopijny - dlatego może być użyty do osuszania gazów (niezależnie od NH3). Wykazuje własności dehydratacyjne, usuwając wodę krystalizacyjną na przykład: z CuSO4·5H2O, a substancje org. (cukier, skrobia, słoma i tym podobne) ulegają zwęgleniu, co może być powodem pożaru. Bezwodny k.s. prawie nie dysocjuje na jony, z kolei w roztworach niezbyt rozcieńczonych występują najczęściej jony H+ i HSO4-, a w roztworach rozcieńczonych także w większej ilości jony SO42-. Gorący stężony H2SO4 jest mocnym utleniaczem - może utlenić S, C, P, Hg, Cu, Ag. Sam przy tym redukuje się do SO2, na przykład: Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O, S + 2H2SO4 3SO2 + 2H2O. Stężony H2SO4 wywołuje jedynie pasywację (pasywacja ↑) żelaza, glinu i chromu. Rozcieńczony k.s. nie jest utleniaczem - zachowuje się podobnie jak wszystkie silne kwasy. Niewiele lotny, dlatego wypiera słabsze, bardziej lotne od siebie kwasy z ich soli: H2SO4 + KBr KHSO4 + HBr, H2SO4 + CH3COOK KHSO4 + CH3COOH, H2SO4 + KNO3 KHSO4 + HNO3. Reakcją charakterystyczną dla jonu siarczanowego(VI) SO42- jest reakcja z solami baru, w rezultacie której powstaje biały, trudno rozp. osad BaSO4. K.s. jest nadzwyczajnie istotnym związkiem chem., substratem albo katalizatorem w wielu procesach chem. Przemysłowo otrzymywany poprzez spalanie siarki albo siarczków do ↑ tlenku siarki(IV), a w dalszym ciągu utlenianie go do ↑ tlenku siarki(VI) na katalizatorze z tlenkiem wanadu(V) (sposób kontaktowa) albo przy udziale krążących w obiegu zamkniętym tlenków azotu (sposób komorowa). Powstający SO3 jest poddawany reakcji z rozcieńczonym kwasem siarkowym (w startowym etapie tego rozpuszczania otrzymuje się ↑ oleum; SO3 nie jest pochłaniany w wodzie gdyż tworzy się trudny do kondensacji układ koloidalny)

Definicja KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA:
Co to jest relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I o stężeniu procentowym albo molowym c1 z roztworem II o stężeniu procentowym kwas siarkowy(vi).
Definicja KWASY TLENOWE:
Co to jest cząsteczce jeden albo więcej atomów tlenu, gdzie kwasowe atomy wodoru są połączone z atomem centralnym przy udziale atomów tlenu (por. kwasy beztlenowe); produkty reakcji rozpuszczalnych w wodzie ↑ kwas siarkowy(vi).
Definicja K:
Co to jest znak ↑ potasu kwas siarkowy(vi).
Definicja KONWERTOR THOMASA:
Co to jest ↑ świeżenie kwas siarkowy(vi).

Czym jest KWAS SIARKOWY(VI znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: