Słownik LAKTON co to znaczy.
Słownik LAKTON. Co znaczy reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ.

Czy przydatne?

Definicja LAKTON

Co to znaczy lakton: cykliczny ester powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH) albo ε-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH)

Definicja LITOWCE:
Co to jest okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest niemetalem, pozostałe zaś metalami. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie lakton.
Definicja LIPIDY:
Co to jest gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych (palmitynowego, stearynowego, oleinowego, laurynowego, linolowego, mirystynowego, arachidynowego). Występują w stanie stałym, półstałym i ciekłym. W lakton.
Definicja LONDON FRITZ WOLFGANG:
Co to jest fizyk teoretyk, od 1939 r. w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie w 1945 r. dostał obywatelstwo, prof. uniwersytetu w Durham. W 1927 r. wspólnie z W. Heitlerem wyjaśnił ↑ wiązanie homopolarne lakton.
Definicja ŁADUNEK ELEMENTARNY:
Co to jest przyjmuje się, iż to jest najmniejszy ładunek elektryczny wynoszący w SI e = 1,602·10-19C, może mieć symbol nieujemny albo niekorzystny; wszystkie inne ładunki elektryczne ciał są całkowitymi lakton.

Czym jest LAKTON znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: