Słownik LICZBA OKTANOWA co to znaczy.
Słownik LICZBA OKTANOWA. Co znaczy detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co.

Czy przydatne?

Definicja LICZBA OKTANOWA

Co to znaczy liczba oktanowa: LO - miara odporności ↑ benzyny na tak zwany spalanie detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co skutkuje nierównomierną pracę silnika (tak zwany stukanie) i zbyt inicjalne jego zużycie. Liczbę oktanową danego paliwa wyznacza się poprzez porównanie jej odporności na spalanie detonacyjne z odpornością wzorca w szczególnym silniku pomiarowym. Liczbę oktanową LO dla 2,2,4-trimetylopentanu (izooktanu) przyjęto za równą 100 (spala się powodując bardzo słabe stukanie), z kolei dla n-heptanu za równą 0 (spala się detonacyjnie). Zatem na przykład LO = 95 znaczy, iż dana benzyna spala się tak samo jak mieszanina 95% izooktanu i 5% n-heptanu. Węglowodory alifatyczne o nierozgałęzionych łańcuchach mają niskie liczby oktanowe - w odróżnieniu do alkanów rozgałęzionych, alkenów, cykloalkanów i węglowodorów aromatycznych. Im wyższy stopień sprężania silnika tym paliwo powinno mieć większą wartość LO. LO benzyn lotniczych jest większa od 100. Liczbę oktanową benzyny poprawia się poprzez dodawanie do niej ↑ antydetonatorów

Definicja LAMINATY:
Co to jest z łaciny lamina - warstwa), uzyskiwane w drodze zespolenia (sprasowania w wysokiej temp.) wielu warstw nośnika (na przykład papieru czy tkaniny), nasyconych albo pokrytych żywicą syntetyczną liczba oktanowa.
Definicja LEPIDOKROKIT:
Co to jest minerał, FeO(OH), barwy ciemnoczerwonej liczba oktanowa.
Definicja LITOSFERA:
Co to jest skalna część powłoki ziemskiej. Średnio co 33 m w głąb powierzchni Ziemi temp. wzrasta o 1 K, a co 1 km głębokości ciśnienie wzrasta o 2,8·105hPa (280 atm liczba oktanowa.
Definicja LEJEK:
Co to jest wykorzystywany do oddzielenia osadu od cieczy. Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek Büchnera) lub ze szkła z płytką ze szkła spiekanego. Lejek szklany ma kształt liczba oktanowa.

Czym jest LICZBA OKTANOWA znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: