Słownik LICZBA OKTANOWA co to znaczy.
Słownik LICZBA OKTANOWA. Co znaczy detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co.

Czy przydatne?

Definicja LICZBA OKTANOWA

Co to znaczy liczba oktanowa: LO - miara odporności ↑ benzyny na tak zwany spalanie detonacyjne - a więc zbyt szybkie i niezbyt równomierne, co skutkuje nierównomierną pracę silnika (tak zwany stukanie) i zbyt inicjalne jego zużycie. Liczbę oktanową danego paliwa wyznacza się poprzez porównanie jej odporności na spalanie detonacyjne z odpornością wzorca w szczególnym silniku pomiarowym. Liczbę oktanową LO dla 2,2,4-trimetylopentanu (izooktanu) przyjęto za równą 100 (spala się powodując bardzo słabe stukanie), z kolei dla n-heptanu za równą 0 (spala się detonacyjnie). Zatem na przykład LO = 95 znaczy, iż dana benzyna spala się tak samo jak mieszanina 95% izooktanu i 5% n-heptanu. Węglowodory alifatyczne o nierozgałęzionych łańcuchach mają niskie liczby oktanowe - w odróżnieniu do alkanów rozgałęzionych, alkenów, cykloalkanów i węglowodorów aromatycznych. Im wyższy stopień sprężania silnika tym paliwo powinno mieć większą wartość LO. LO benzyn lotniczych jest większa od 100. Liczbę oktanową benzyny poprawia się poprzez dodawanie do niej ↑ antydetonatorów

Definicja LONDON FRITZ WOLFGANG:
Co to jest fizyk teoretyk, od 1939 r. w stanach zjednoczonych ameryki, gdzie w 1945 r. dostał obywatelstwo, prof. uniwersytetu w Durham. W 1927 r. wspólnie z W. Heitlerem wyjaśnił ↑ wiązanie homopolarne liczba oktanowa.
Definicja LICZBA KOORDYNACJI:
Co to jest jonów bezpośrednio otaczających dany atom albo jon w sieci krystalicznej albo w związku kompleksowym. Przeważnie występujące l.k. to 4 i 6, a odpowiadające im rozmieszczenie ligandów (geometria liczba oktanowa.
Definicja LECLANCHE GEORGES:
Co to jest 1839-1882) chemik franc., w 1865 r. wynalazł węglowo cynkowe ogniwo galwaniczne (sucha bateria liczba oktanowa.
Definicja LECYTYNY:
Co to jest gatunku fosfolipidów (↑ lipidy) o budowie: CH2(OR)-CH(OR)-CH2-O-PO2-O-CH2-N(CH3)3 (ładunek (-) na jednym z atomów tlenu połączonych tylko z fosforem, ładunek (+) na atomie azotu choliny, R - ekipy liczba oktanowa.

Czym jest LICZBA OKTANOWA znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: