Słownik LICZBY KWANTOWE co to znaczy.
Słownik LICZBY KWANTOWE. Co znaczy mogą przyjmować dane wielkości fizyczne, na przykład energia i ↑.

Czy przydatne?

Definicja LICZBY KWANTOWE

Co to znaczy liczby kwantowe: wg mechaniki kwantowej liczby określające wartości jakie mogą przyjmować dane wielkości fizyczne, na przykład energia i ↑ orbitalny okres pędu elektronu w atomie

Definicja LIGROINA:
Co to jest benzyna, t.w. w granicach 120÷150°C liczby kwantowe.
Definicja LEWIS GILBERT NEWTON:
Co to jest fizykochemik am., prof. chemii fizycznej uniwersytetu w Berkeley w Kalifornii. Prowadził badania w dziedzinie termodynamiki i nad izotopami (dostał ciężką wodę w 1933 r.), opracował elektronową liczby kwantowe.
Definicja LICZBA LOSCHMIDTA:
Co to jest liczba cząstek gazu zawarta w 1 cm3 gazu doskonałego, w uwarunkowaniach normalnych (temp. 0°C, ciśnienie 760 mm Hg), równa 2,687·1019 cząstek·cm-3 liczby kwantowe.
Definicja LICZBA KOORDYNACJI:
Co to jest jonów bezpośrednio otaczających dany atom albo jon w sieci krystalicznej albo w związku kompleksowym. Przeważnie występujące l.k. to 4 i 6, a odpowiadające im rozmieszczenie ligandów (geometria liczby kwantowe.

Czym jest LICZBY KWANTOWE znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: