Słownik LSD co to znaczy.
Słownik LSD. Co znaczy narkotyk o bardzo mocnym i długotrwałym (do 24 godz.) działaniu.

Czy przydatne?

Definicja LSD

Co to znaczy lsd: dietyloamid kwasu D-(+)-lizergowego, półsyntetyczny ↑ narkotyk o bardzo mocnym i długotrwałym (do 24 godz.) działaniu halucynogennym. Przeciętna dawka 25÷100 ľg wywołuje trudności w mowie, niezborność ruchów, drgawki, bóle serca, na przemian stany euforii i depresji, wizje i zmiany osobowości zbliżone do schizofrenii. LSD skutkuje zmiany chromosomowe. Kwas D-(+)-lizergowy jest składnikiem alkaloidów sporyszu - formy przetrwalnikowej grzyba: buławinki czerwonej (Claviceps purpurea) pasożytującej na zbożach (raczej życie)

Definicja LIOFOBOWY UKŁAD:
Co to jest gdzie etap rozproszona oddziałuje negatywnie z rozpuszczalnikiem będącym fazą rozproszoną. Koagulacja zolu liofobowego jest w zasadzie nieodwracalna - bardzo trudno dostać ponownie zol. Do zoli lsd.
Definicja LITOWCE:
Co to jest okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: wodór, lit, sód, potas, rubid, cez, frans. Wodór jest niemetalem, pozostałe zaś metalami. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie lsd.
Definicja LANTAN:
Co to jest Lanthanum), pierwiastek chem., metal, Z = 57, m.at. 138,9055u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1839 r. poprzez K.G. Mosandera; czysty metal otrzymali w 1878 r. Hillebrand i Norton. W przyrodzie lsd.
Definicja LAKTON:
Co to jest powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH) albo ε-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2 lsd.

Czym jest LSD znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: