Słownik LUMINESCENCJA co to znaczy.
Słownik LUMINESCENCJA. Co znaczy emisja fotonu) poprzez elektron przeskakujący z wyższego poziomu.

Czy przydatne?

Definicja LUMINESCENCJA

Co to znaczy luminescencja: fotoluminescencja, uwolnienie energii pod postacią światła (emisja fotonu) poprzez elektron przeskakujący z wyższego poziomu energetycznego na niższy. W oparciu o zmianę spinu ΔS w trakcie tego przejścia elektronu rozróżnia się dwa typy luminescencji: fosforescencję (ΔS ≠ 0; ↑ fosforescencja) i fluorescencję (ΔS = 0; ↑ fluorescencja)

Definicja LAKTON:
Co to jest powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH) albo ε-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2 luminescencja.
Definicja LEJEK:
Co to jest wykorzystywany do oddzielenia osadu od cieczy. Może być zbudowany ze szkła (lejek szklany) albo z porcelany (lejek Büchnera) lub ze szkła z płytką ze szkła spiekanego. Lejek szklany ma kształt luminescencja.
Definicja LAVOISIER ANTOINE LAURENT:
Co to jest franc., z wykształcenia prawnik, kierujący w Paryżu prywatne laboratorium. Zapoczątkował postęp nowożytnej chemii wprowadzając pomiary ilościowe, obalił teorię flogistonu, wyjaśnił mechanizmy luminescencja.
Definicja LORENS:
Co to jest Lawrencium), pierwiastek chem., metal, Z = 103, m.at. 260,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1962 r. poprzez A. Ghiorso, T. Sikkelanda, A.E. Larsha, R. Latimera (izotop 257No; w rezultacie luminescencja.

Czym jest LUMINESCENCJA znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: