Słownik LUTET co to znaczy.
Słownik LUTET. Co znaczy 71, m.at. 174,967u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1905 r. poprzez G.

Czy przydatne?

Definicja LUTET

Co to znaczy lutet: znak Lu, (z łaciny Lutetium), pierwiastek chem., metal, Z = 71, m.at. 174,967u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1905 r. poprzez G. Urbaina i niezależnie w 1907 r. poprzez A. von Welsbach. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: euksenit, gadolin i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 5·10-5% mas. L. jest srebrzystobiały; t.t. 1655°C, t.w. 3327°C, gęstość 9,84g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów l. 4f 145d16s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jon Lu3+ w roztworach wodnych jest bezb.). Czynny chemicznie; na powietrzu utlenia się do tlenku Lu2O3; reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Użytkowany do wyrobu ↑ ferrytów i nadprzewodników. Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję LuCl3 magnezem

Definicja LAKTON:
Co to jest powstały w rezultacie wewnątrzcząsteczkowej reakcji estryfikacji γ-hydroksykwasu (na przykład HO-CH2-CH2-CH2-COOH), δ-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH) albo ε-hydroksykwasu (HO-CH2-CH2-CH2-CH2 lutet co to jest.
Definicja LASOWANIE WAPNA:
Co to jest ↑ gaszenie wapna lutet definicja.
Definicja LAPIS:
Co to jest ↑ azotan(V) srebra lutet co znaczy.
Definicja LODOWATY KWAS OCTOWY:
Co to jest 100% ↑ kwas octowy (nie zawierający wody). Otrzymywany na przykład w reakcji bezwodnika octowego (↑ bezwodnik kwasu organicznego) ze stechiometryczną ilością wody lutet słownik.

Czym jest LUTET znaczenie w Definicje chemia L .

  • Dodano:
  • Autor: