Słownik MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA co to znaczy.
Słownik MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA. Co znaczy orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l.

Czy przydatne?

Definicja MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA

Co to znaczy magnetyczna liczba kwantowa: liczba całkowita przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l. Kwantuje orientację przestrzenną orbitalnego momentu pędu elektronu (ustala jego rzut na określony kierunek). M.l.k. decyduje o orientacji przestrzennej obszaru orbitalnego (ustala liczba orbitali danego typu, na przykład trzy orbitale p: px, py, pz, ułożone na osiach układu kartezjańskiego: x, y, z, gdyż dla l = 1 m = -1, 0, 1)

Definicja METALE D-ELEKTRONOWE:
Co to jest przejściowe; metale bloku d układu okresowego (↑bloki s, p, d, f), który obejmuje ekipy: 3. (↑skandowce), 4. (↑tytanowce), 5. (↑wanadowce), 6. (↑chromowce), 7. (↑manganowce), 8. (↑żelazowce), 9 magnetyczna liczba kwantowa.
Definicja MAGNETYZM:
Co to jest poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z magnesami i magnesów. Nośnikiem tego oddziaływania jest pole magnetyczna liczba kwantowa.
Definicja MIKROSKOP ELEKTRONOWY:
Co to jest elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole magnetyczne. Z uwagi na to, iż długość fali odpowiadającej wiązce elektronów magnetyczna liczba kwantowa.
Definicja METOL:
Co to jest związek chem., bezb. igły; rozkłada się ponad 250°C, użytkowany jako wywoływacz magnetyczna liczba kwantowa.

Czym jest MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: