Słownik MAGNETYZM co to znaczy.
Słownik MAGNETYZM. Co znaczy poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie.

Czy przydatne?

Definicja MAGNETYZM

Co to znaczy magnetyzm: zjawiska wywołane poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z magnesami i magnesów. Nośnikiem tego oddziaływania jest pole magnetyczne, zaś u jego podstaw (na poziomie mikroskopowym) leżą relatywistyczne (wynikające z teorii względności) konsekwencje zjawisk elektrycznych. Własności magnetyczne ciał (↑ antyferromagnetyk, ↑ diamagnetyk, ↑ ferrimagnetyk, ↑ ferromagnetyk, ↑ paramagnetyk) wynikają ze wzajemnych oddziaływań orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych w atomach substancji (↑ liczby kwantowe)

Definicja MEITNER:
Co to jest łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 266Mt; w magnetyzm co znaczy.
Definicja MOC ZASADY:
Co to jest ↑ moc elektrolitu magnetyzm krzyżówka.
Definicja MOL:
Co to jest materii, która zawiera tyle samo atomów, jonów, cząsteczek lub innych cząstek (na przykład elektronów), ile atomów węgla zawartych jest w 0,012 kg izotopu węgla 12C. Liczba atomów węgla w 0,012 kg magnetyzm co to jest.
Definicja MARGARYNA:
Co to jest właściwościach zbliżonych do masła, stanowiący emulsję wody albo odtłuszczonego mleka w mieszaninie tłuszczów (t.t. ~35°C). M. otrzymuje się z tłuszczów ciekłych (nienasyconych) poprzez częściowe magnetyzm słownik.

Czym jest MAGNETYZM znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: