Słownik MAGNETYZM co to znaczy.
Słownik MAGNETYZM. Co znaczy poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie.

Czy przydatne?

Definicja MAGNETYZM

Co to znaczy magnetyzm: zjawiska wywołane poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z magnesami i magnesów. Nośnikiem tego oddziaływania jest pole magnetyczne, zaś u jego podstaw (na poziomie mikroskopowym) leżą relatywistyczne (wynikające z teorii względności) konsekwencje zjawisk elektrycznych. Własności magnetyczne ciał (↑ antyferromagnetyk, ↑ diamagnetyk, ↑ ferrimagnetyk, ↑ ferromagnetyk, ↑ paramagnetyk) wynikają ze wzajemnych oddziaływań orbitalnych i spinowych momentów magnetycznych w atomach substancji (↑ liczby kwantowe)

Definicja METALE CIĘŻKIE:
Co to jest metale o gęstości większej od 4,5g·cm-3. Pośród m.c. odznacza się ↑ metale kolorowe (na przykład miedź, cyna, cynk) stanowiące składniki stopów i ↑ metale szlachetne - chemicznie najodporniejsze magnetyzm.
Definicja MANGANOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ mangan, ↑ technet, ↑ ren, ↑ bohr. Wszystkie pierwiastki to metale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w magnetyzm.
Definicja MOSIĄDZE:
Co to jest ↑ stopy miedzi z cynkiem i dodatkiem innych metali (ołowiu, glinu, żelaza), proste w obróbce i odporne na korozję, użytkowane do wyrobu blach, drutów, rur, śrub, części maszyn, przyrządów, okrętów itp magnetyzm.
Definicja MUSKOWIT:
Co to jest minerał z gatunku ↑ łyszczyków, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, jasny, przezroczysty. Z tafli m. wykonuje się okienka wzierników w piecach przemysłowych magnetyzm.

Czym jest MAGNETYZM znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: