Słownik MAGNEZ co to znaczy.
Słownik MAGNEZ. Co znaczy 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w.

Czy przydatne?

Definicja MAGNEZ

Co to znaczy magnez: znak Mg, (z łaciny Magnesium), pierwiastek chem., metal, Z = 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w 1808 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: ↑ oliwin, serpentyn, talk, magnezyt, dolomit, kizeryt, kainit, karnalit; w wodzie morskiej (MgCl2, MgSO4 i MgBr2) i wodach mineralnych (tak zwany wody gorzkie zawierają MgSO4); m. jest składnikiem ↑ chlorofilu; zawartość w skorupie ziemskiej: 2,05% mas.; zawartość w organizmie człowieka 0,05% masy. M. jest srebrzystobiały, ciągliwy, daje się walcować; t.t. 649°C, t.w. 1105°C, gęstość 1,74g·cm-3 (najlżejszy metal użytkowy). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów magnezu: 3s2; w związkach występuje na II stopniu utlenienia (bezb. jon Mg2+). Czynny chem.; na powietrzu pasywuje się tlenkiem MgO; w temp. ponad 500°C spala się w tlenie oślepiającym, białym płomieniem, w podwyższonej temp. reaguje również z azotem (do Mg3N2), fluorowcami i siarką. Reaguje z gorącą wodą ; roztwarza się w kwasach (niezależnie od kwasu fluorowodorowego) wypierając z nich wodór; nie roztwarza się w zasadach. Metal, tlenek i wodorotlenek mają własności zasadowe. Użytkowany jako składnik lekkich stopów odpornych na działanie zasad (↑ elektron), w metalurgii do otrzymywania innych metali (Ti, Hf, Zr, Be), do produkcji lamp błyskowych. Związki magnezu wykorzystuje się przy produkcji ceramiki, sztucznych ogni, w syntezie org. i jako środki osuszające. Metaliczny m. otrzymuje się poprzez elektrolizę stopionego MgCl2 albo redukcję MgO węglem. M. jest makroelementem, jako składnik chlorofilu uczestniczy w procesie ↑ fotosyntezy, w organizmach zwierząt i ludzi bierze udział w przemianach metabolicznych, niedobór wywołuje zaburzenia pracy serca

Definicja METYLOAMINA:
Co to jest o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw. -6ºC, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. M. jest toksyczna, łatwopalna, łatwo magnez.
Definicja METODA THOMASA:
Co to jest ↑ świeżenie magnez.
Definicja METALOCENY:
Co to jest kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3-dienylowe C5H5-. Pięciokątne aniony są w cząsteczkach m. ułożone równolegle magnez.
Definicja MATERIA:
Co to jest występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają się na wszystko, co można obserwować we Wszechświecie. Sama materia złożona magnez.

Czym jest MAGNEZ znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: