Słownik MAGNEZ co to znaczy.
Słownik MAGNEZ. Co znaczy 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w.

Czy przydatne?

Definicja MAGNEZ

Co to znaczy magnez: znak Mg, (z łaciny Magnesium), pierwiastek chem., metal, Z = 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w 1808 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: ↑ oliwin, serpentyn, talk, magnezyt, dolomit, kizeryt, kainit, karnalit; w wodzie morskiej (MgCl2, MgSO4 i MgBr2) i wodach mineralnych (tak zwany wody gorzkie zawierają MgSO4); m. jest składnikiem ↑ chlorofilu; zawartość w skorupie ziemskiej: 2,05% mas.; zawartość w organizmie człowieka 0,05% masy. M. jest srebrzystobiały, ciągliwy, daje się walcować; t.t. 649°C, t.w. 1105°C, gęstość 1,74g·cm-3 (najlżejszy metal użytkowy). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów magnezu: 3s2; w związkach występuje na II stopniu utlenienia (bezb. jon Mg2+). Czynny chem.; na powietrzu pasywuje się tlenkiem MgO; w temp. ponad 500°C spala się w tlenie oślepiającym, białym płomieniem, w podwyższonej temp. reaguje również z azotem (do Mg3N2), fluorowcami i siarką. Reaguje z gorącą wodą ; roztwarza się w kwasach (niezależnie od kwasu fluorowodorowego) wypierając z nich wodór; nie roztwarza się w zasadach. Metal, tlenek i wodorotlenek mają własności zasadowe. Użytkowany jako składnik lekkich stopów odpornych na działanie zasad (↑ elektron), w metalurgii do otrzymywania innych metali (Ti, Hf, Zr, Be), do produkcji lamp błyskowych. Związki magnezu wykorzystuje się przy produkcji ceramiki, sztucznych ogni, w syntezie org. i jako środki osuszające. Metaliczny m. otrzymuje się poprzez elektrolizę stopionego MgCl2 albo redukcję MgO węglem. M. jest makroelementem, jako składnik chlorofilu uczestniczy w procesie ↑ fotosyntezy, w organizmach zwierząt i ludzi bierze udział w przemianach metabolicznych, niedobór wywołuje zaburzenia pracy serca

Definicja MASA CZĄSTECZKOWA:
Co to jest masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej (↑ unit) będąca sumą mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki, na przykład magnez.
Definicja MASŁO:
Co to jest tłuszczu (wydzielonego z mleka) w wodzie, mieszanina estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych (gł. palmitynowego, stearynowego, masłowego, kapronowego, kaprylowego, kaprynowego, laurynowego magnez.
Definicja MENDELEJEW DIMITRIJ IWANOWICZ:
Co to jest ros., po swoich studiach został kilka lat w Niemczech, od 1863 r. prof. w Sankt Petersburgu. Odkrywca prawa okresowości, opierając się na którego zaproponował w 1869 r. (z wyjątkiem J.L. Meyera magnez.
Definicja MEITNER:
Co to jest łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 266Mt; w magnez.

Czym jest MAGNEZ znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: