Słownik MANGAN co to znaczy.
Słownik MANGAN. Co znaczy 25, m.at. 54,93805u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K.

Czy przydatne?

Definicja MANGAN

Co to znaczy mangan: znak Mn (z łaciny Manganum), pierwiastek chem., metal, Z = 25, m.at. 54,93805u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K. Scheelego; w tym samym roku zanieczyszczony metal dostał J.G. Gahn. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: piroluzyt, hausmanit, braunit, manganit, rodochrozyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 0,1% mas.; zawartość w organizmie człowieka: 5·10-5% masy. M. występuje w czterech odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystoszary o różowym połysku, twardy i kruchy, t.t. 1246°C, t.w. 1962°C, gęstość 7,43g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów m. 3d54s2, w związkach występuje na stopniach utleniania od -III do VII; najtrwalsze to: II, IV i VII (w roztworze wodnym jony Mn2+ - różowe (w sporym stężeniu), MnO42- - zielone, MnO4- - fioletowe). M. jest pierwiastkiem czynnym. Lity metal na powietrzu ulega pasywacji. Rozdrobniony łatwo reaguje z tlenem (może być piroforyczny; powstają MnO2 i Mn3O4 - tetratlenek manganu(II) dimanganu(III)), fluorowcami (daje MnX2), azotem (daje Mn3N2), węglem (powstaje Mn3C), fosforem, siarką i krzemem; nie reaguje z wodorem, lecz go pochłania. Rozdrobniony reaguje również z wodą i kwasami (powstają sole manganu (II)) z wydzieleniem wodoru. M. tworzy kilka tlenków, których właściwości kwasowo-zasadowe zmieniają się ze wzrostem stopnia utlenienia: szarozielony MnO i Mn2O3 - zasadowe, brunatny MnO2 - amfoteryczny, (zielony i ciekły) Mn2O7 - kwasowy. HMnO4 jest mocnym kwasem; związki manganu (VI) i (VII) są mocnymi utleniaczami. Użytkowany w metalurgii do odtleniania i uszlachetniania stali i do otrzymywania stopów manganin). Związki stosuje się w analizie chem. (↑ manganometria), farbiarstwie, medycynie, jako depolaryzator w ↑ ogniwach i katalizator mechanizmów chem. i do odbarwiania szkła zawierającego związki żelaza. M. otrzymuje się poprzez redukcję tlenku Mn3O4 glinem (↑ aluminotermia) albo elektrolizę wodnych roztworów soli manganu. Mangan jest mikroelementem. W organizmach roślinnych uczestniczy w procesach ↑ fotosyntezy, dekarboksylacji i asymilacji azotu. W organizmach zwierzęcych uczestniczy w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek. Niedobór manganu skutkuje deformację kości i zaburzenia działania gruczołów płciowych. Związki manganu są trujące

Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji. M.m. jest równa liczbowo masie atomowej albo cząsteczkowej mangan.
Definicja MOCZNIK:
Co to jest 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako wytwór przemiany białek w pocie i moczu ludzi i zwierząt. Otrzymywany mangan.
Definicja METIONINA:
Co to jest tiometylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. płatki rozp. w wodzie, występuje w większych ilościach w ↑ kazeinie i białku jaj. Pozyskiwana sposobem Streckera (por. fenyloalanina mangan.
Definicja MOLEKUŁA:
Co to jest ↑ cząsteczka mangan.

Czym jest MANGAN znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: