Słownik MATERIA co to znaczy.
Słownik MATERIA. Co znaczy większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią.

Czy przydatne?

Definicja MATERIA

Co to znaczy materia: ↑ cząstki i ↑ atomy występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają się na wszystko, co można obserwować we Wszechświecie. Sama materia złożona jest gł. z próżni! ↑ Jądro atomowe, mimo że skupia praktycznie całą masę atomu, zajmuje objętość rzędu 10-42m3, z kolei cały atom - rzędu 10-30m3. Jądro stanowi zatem jedną bilionową objętości atomu, a więc 0,0000000001%! Nie dostrzegamy tego wskutek bardzo mocnych oddziaływań wiążących jądra atomowe z elektronami i poszczególne atomy ze sobą, a również oddziaływań elektrostatycznych odpowiedzialnych za odpychanie się cząstek jednoimiennych. M. może przechodzić w energię (na przykład wskutek ↑ anihilacji) i odwrotnie - ↑ równoważność masy i energii

Definicja MODERATOR:
Co to jest neutrony powstające w procesie ↑ rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda, ↑ beryl, tlenek berylu, ↑ grafit i nie wszystkie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne materia.
Definicja METAMERIA:
Co to jest strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem wiązań chem. Izomery takie cechuje obecność różnych grup materia.
Definicja MASA CZĄSTECZKOWA BEZWZGLĘDNA:
Co to jest wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy cząsteczkowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u = 1,66054·10-27kg), na przykład m.cz.b. amoniaku = 28,28·10 materia.
Definicja MEITNER:
Co to jest łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 266Mt; w materia.

Czym jest MATERIA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: