Słownik MATERIA co to znaczy.
Słownik MATERIA. Co znaczy większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią.

Czy przydatne?

Definicja MATERIA

Co to znaczy materia: ↑ cząstki i ↑ atomy występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają się na wszystko, co można obserwować we Wszechświecie. Sama materia złożona jest gł. z próżni! ↑ Jądro atomowe, mimo że skupia praktycznie całą masę atomu, zajmuje objętość rzędu 10-42m3, z kolei cały atom - rzędu 10-30m3. Jądro stanowi zatem jedną bilionową objętości atomu, a więc 0,0000000001%! Nie dostrzegamy tego wskutek bardzo mocnych oddziaływań wiążących jądra atomowe z elektronami i poszczególne atomy ze sobą, a również oddziaływań elektrostatycznych odpowiedzialnych za odpychanie się cząstek jednoimiennych. M. może przechodzić w energię (na przykład wskutek ↑ anihilacji) i odwrotnie - ↑ równoważność masy i energii

Definicja MASA ATOMOWA:
Co to jest w jednostkach masy atomowej (unitach; ↑ unit). Dla pierwiastka będącego mieszaniną izotopów masa atomowa jest ↑ średnią ważoną mas poszczególnych izotopów danego pierwiastka. Na przykład: 35Cl (77 materia.
Definicja MIESZANINA WYBUCHOWA:
Co to jest mieszanina substancji, gdzie przy osiągnięciu określonego składu następuje wybuchowa reakcja chem. zainicjowana iskrą elektryczną, płomieniem albo podwyższoną temp. Por. mieszanina piorunująca materia.
Definicja MOC KWASU:
Co to jest ↑ moc elektrolitu materia.
Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA:
Co to jest światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o materia.

Czym jest MATERIA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: