Słownik MATERIAŁY WYBUCHOWE co to znaczy.
Słownik MATERIAŁY WYBUCHOWE. Co znaczy bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej.

Czy przydatne?

Definicja MATERIAŁY WYBUCHOWE

Co to znaczy materiały wybuchowe: związki chem. albo ich mieszaniny, które pod wpływem bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej, podwyższonej temp., czynników mechanicznych (tarcie, uderzenie), ulegają ↑ wybuchowi. Właściwości wybuchowe danej substancji wywołane są obecnością tak zwany grup eksplozoforowych, do których należą pomiędzy innymi ekipa nitrowa (-NO2), azotanowa(V) (-ONO2), chloranowa(V) (-OClO2), nadtlenowa (-O-O-), azydkowa (-N3), izotiocyjanianowa (piorunianowa) (-ONC) i acetylenowa (-C≡C-). M.w. dzieli się na: inicjujące (detonatory) - bardzo wrażliwe na działanie bodźca zewnętrznego, powodują wybuch innych materiałów; użytkowane w spłonkach (na przykład azydek ołowiu, azydek srebra, piorunian rtęci), kruszące, które cechują się sporą energią wybuchu (na przykład nitrogliceryna, trotyl, pentryt, heksogen, oktogen) i miotające - wykorzystywaną gł. do wyrzucania pocisku (na przykład proch czarny(dymny) i bezdymny). Właściwości wybuchowe mają także mieszaniny nie wszystkich gazów, na przykład tlen/powietrze-wodór, wodór-chlor, tlen/powietrze-węglowodory

Definicja METODA BESSEMERA:
Co to jest ↑ świeżenie materiały wybuchowe.
Definicja MORZE ELEKTRONOWE:
Co to jest ↑ gaz elektronowy materiały wybuchowe.
Definicja MIESZANINA NIEJEDNORODNA:
Co to jest mieszanina niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z piaskiem, siarki z żelazem materiały wybuchowe.
Definicja MASŁO:
Co to jest tłuszczu (wydzielonego z mleka) w wodzie, mieszanina estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych (gł. palmitynowego, stearynowego, masłowego, kapronowego, kaprylowego, kaprynowego, laurynowego materiały wybuchowe.

Czym jest MATERIAŁY WYBUCHOWE znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: