Słownik MATERIAŁY WYBUCHOWE co to znaczy.
Słownik MATERIAŁY WYBUCHOWE. Co znaczy bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej.

Czy przydatne?

Definicja MATERIAŁY WYBUCHOWE

Co to znaczy materiały wybuchowe: związki chem. albo ich mieszaniny, które pod wpływem bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej, podwyższonej temp., czynników mechanicznych (tarcie, uderzenie), ulegają ↑ wybuchowi. Właściwości wybuchowe danej substancji wywołane są obecnością tak zwany grup eksplozoforowych, do których należą pomiędzy innymi ekipa nitrowa (-NO2), azotanowa(V) (-ONO2), chloranowa(V) (-OClO2), nadtlenowa (-O-O-), azydkowa (-N3), izotiocyjanianowa (piorunianowa) (-ONC) i acetylenowa (-C≡C-). M.w. dzieli się na: inicjujące (detonatory) - bardzo wrażliwe na działanie bodźca zewnętrznego, powodują wybuch innych materiałów; użytkowane w spłonkach (na przykład azydek ołowiu, azydek srebra, piorunian rtęci), kruszące, które cechują się sporą energią wybuchu (na przykład nitrogliceryna, trotyl, pentryt, heksogen, oktogen) i miotające - wykorzystywaną gł. do wyrzucania pocisku (na przykład proch czarny(dymny) i bezdymny). Właściwości wybuchowe mają także mieszaniny nie wszystkich gazów, na przykład tlen/powietrze-wodór, wodór-chlor, tlen/powietrze-węglowodory

Definicja MASA ATOMOWA BEZWZGLĘDNA:
Co to jest w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy atomowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u = 1,66054·10-27kg), na przykład m.a.b. tlenu = 26,56·10-27kg materiały wybuchowe.
Definicja MARIHUANA:
Co to jest ↑ narkotyk otrzymywany z liści, kwiatów i nasion konopi amerykańskich i zawiera do 1% ↑ THC; regularnie palona w mieszaninie z tytoniem materiały wybuchowe.
Definicja MOLIBDEN:
Co to jest Molybdenum), pierwiastek chem., metal, Z = 42, m.at. 94,95u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1778 r.; czysty metal dostał J. Berzelius w 1817 r. W przyrodzie występuje w formie materiały wybuchowe.
Definicja MENDELEJEW DIMITRIJ IWANOWICZ:
Co to jest ros., po swoich studiach został kilka lat w Niemczech, od 1863 r. prof. w Sankt Petersburgu. Odkrywca prawa okresowości, opierając się na którego zaproponował w 1869 r. (z wyjątkiem J.L. Meyera materiały wybuchowe.

Czym jest MATERIAŁY WYBUCHOWE znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: