Słownik MAZUT co to znaczy.
Słownik MAZUT. Co znaczy ropy naftowej, stosowanej jako ↑ olej opałowy, surowiec do otrzymywania ↑.

Czy przydatne?

Definicja MAZUT

Co to znaczy mazut: kolokwialna nazwa oleistej pozostałości po destylacji ↑ ropy naftowej, stosowanej jako ↑ olej opałowy, surowiec do otrzymywania ↑ olejów smarowych i paliwo na przykład do silników okrętowych

Definicja MIKROSKOP ELEKTRONOWY:
Co to jest elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole magnetyczne. Z uwagi na to, iż długość fali odpowiadającej wiązce elektronów mazut.
Definicja METODA BESSEMERA:
Co to jest ↑ świeżenie mazut.
Definicja METALE:
Co to jest posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania świetlnego), ↑ kowalność, dobre przewodnictwo cieplne (dlatego w dotyku mazut.
Definicja METALOCENY:
Co to jest kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3-dienylowe C5H5-. Pięciokątne aniony są w cząsteczkach m. ułożone równolegle mazut.

Czym jest MAZUT znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: