Słownik MENDELEW co to znaczy.
Słownik MENDELEW. Co znaczy Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955.

Czy przydatne?

Definicja MENDELEW

Co to znaczy mendelew: znak Md, (z łaciny Mendelevium), pierwiastek chem., metal, Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955 r. poprzez G.T. Seaborga, A. Ghiorso i współpracowników (izotop 256Md; w rezultacie bombardowania izotopu einsteinu 253Es jądrami helu 4He). Mendelew jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 258Md (τ1/2 = 56 dni). W przyrodzie nie występuje; t.t. 830°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów mendelewu: 5f 137s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia

Definicja MONACYT:
Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru mendelew.
Definicja METANAL:
Co to jest ↑ aldehyd mrówkowy mendelew.
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji. M.m. jest równa liczbowo masie atomowej albo cząsteczkowej mendelew.
Definicja MOMENT DIPOLOWY:
Co to jest przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce. Okres dipolowy jest wektorem o kierunku zgodnym z osią dipola, o zwrocie od ładunku ujemnego, definiowanym jako iloczyn bezwzględnej wartości ładunku mendelew.

Czym jest MENDELEW znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: