Słownik MENDELEW co to znaczy.
Słownik MENDELEW. Co znaczy Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955.

Czy przydatne?

Definicja MENDELEW

Co to znaczy mendelew: znak Md, (z łaciny Mendelevium), pierwiastek chem., metal, Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955 r. poprzez G.T. Seaborga, A. Ghiorso i współpracowników (izotop 256Md; w rezultacie bombardowania izotopu einsteinu 253Es jądrami helu 4He). Mendelew jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 258Md (τ1/2 = 56 dni). W przyrodzie nie występuje; t.t. 830°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów mendelewu: 5f 137s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia

Definicja MUTAROTACJA:
Co to jest płaszczyzny polaryzacji światła, wykazywana w roztworach poprzez cukry. Na przykład skręcalność właściwa świeżego roztworu glukozy wynosi +112°, a wspólnie z upływem czasu maleje bez pośpiechu aż do mendelew.
Definicja MEYER VICTOR:
Co to jest 1848-1897) niem. chemik organik, opracował metodę oznaczania mas cząsteczkowych, pierwszy dostał ↑ związki nitrowe i ↑ oksymy, odkrył ↑ tiofen mendelew.
Definicja MARKOWNIKOW WŁADIMIR:
Co to jest 1838-1904) chemik ros., odkrył regułę przyłączania fluorowcowodorów do węglowodorów nienasyconych (↑ węglowodory nienasycone, ↑ reguła Markownikowa mendelew.
Definicja METALE ZIEM ALKALICZNYCH:
Co to jest dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ berylowców mendelew.

Czym jest MENDELEW znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: