Słownik METALE POLIMERYCZNE co to znaczy.
Słownik METALE POLIMERYCZNE. Co znaczy wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami.

Czy przydatne?

Definicja METALE POLIMERYCZNE

Co to znaczy metale polimeryczne: polimery zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi mogą wykazywać przewodnictwo elektryczne dorównujące przewodnictwu metali. Do najprostszych przedstawicieli takich związków należą poliacetylen i poliparafenylen: M.p. charakteryzują się szeregiem cennych właściwości fizykochem. Pozbawione domieszek stanowią półprzewodniki i świecą pod wpływem przyłożonego napięcia, poprzez co można je wykorzystać do produkcji diod polimerowych, płaskich kolorowych ekranów, a nawet laserów. Z uwagi na liniową budowę makrocząsteczek wykazują ↑ anizotropię przewodnictwa elektrycznego, dzięki czemu realizowane z nich przewody mogą być pozbawione izolacji (prąd przewodzony poprzez m.p. będzie płynąć tylko w ustalonym kierunku, wzdłuż przewodu). Wartość przewodnictwa m.p. można modyfikować w dziedzinie kilkunastu rzędów wielkości, dzięki czemu znajdują one również wykorzystanie do pokrywania powierzchni obiektów, które mają być niewidzialne dla radaru (powłoka taka nie odbija fal radaru, lecz je wygasza)

Definicja METALE NIEŻELAZNE:
Co to jest nazwa użytkowana do określania metali użytkowanych technicznie, innych niż żelazo metale polimeryczne.
Definicja MOMENT DIPOLOWY:
Co to jest przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce. Okres dipolowy jest wektorem o kierunku zgodnym z osią dipola, o zwrocie od ładunku ujemnego, definiowanym jako iloczyn bezwzględnej wartości ładunku metale polimeryczne.
Definicja METODA THOMASA:
Co to jest ↑ świeżenie metale polimeryczne.
Definicja MIKROPIPETA:
Co to jest ↑ pipeta metale polimeryczne.

Czym jest METALE POLIMERYCZNE znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: