Słownik METALE POLIMERYCZNE co to znaczy.
Słownik METALE POLIMERYCZNE. Co znaczy wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami.

Czy przydatne?

Definicja METALE POLIMERYCZNE

Co to znaczy metale polimeryczne: polimery zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi mogą wykazywać przewodnictwo elektryczne dorównujące przewodnictwu metali. Do najprostszych przedstawicieli takich związków należą poliacetylen i poliparafenylen: M.p. charakteryzują się szeregiem cennych właściwości fizykochem. Pozbawione domieszek stanowią półprzewodniki i świecą pod wpływem przyłożonego napięcia, poprzez co można je wykorzystać do produkcji diod polimerowych, płaskich kolorowych ekranów, a nawet laserów. Z uwagi na liniową budowę makrocząsteczek wykazują ↑ anizotropię przewodnictwa elektrycznego, dzięki czemu realizowane z nich przewody mogą być pozbawione izolacji (prąd przewodzony poprzez m.p. będzie płynąć tylko w ustalonym kierunku, wzdłuż przewodu). Wartość przewodnictwa m.p. można modyfikować w dziedzinie kilkunastu rzędów wielkości, dzięki czemu znajdują one również wykorzystanie do pokrywania powierzchni obiektów, które mają być niewidzialne dla radaru (powłoka taka nie odbija fal radaru, lecz je wygasza)

Definicja MANGAN:
Co to jest Manganum), pierwiastek chem., metal, Z = 25, m.at. 54,93805u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K. Scheelego; w tym samym roku zanieczyszczony metal dostał J.G. Gahn. W przyrodzie metale polimeryczne.
Definicja MIESZANINA JEDNORODNA:
Co to jest mieszanina jednorodna fizycznie i jednolita chemicznie, jej składników nie można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.j.: powietrze, wodny roztwór cukru metale polimeryczne.
Definicja MOLALNE OBNIŻENIE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA/TOPNIENIA ROZTWORU WODNEGO:
Co to jest zmiana temp. krzepnięcia (topnienia) roztworu wodnego danego związku, odpowiadająca zmianie tego stężenia o jeden mol na kilogram rozpuszczalnika metale polimeryczne.
Definicja MORZE ELEKTRONOWE:
Co to jest ↑ gaz elektronowy metale polimeryczne.

Czym jest METALE POLIMERYCZNE znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: