Słownik METAMERIA co to znaczy.
Słownik METAMERIA. Co znaczy wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym.

Czy przydatne?

Definicja METAMERIA

Co to znaczy metameria: typ ↑ izomerii strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem wiązań chem. Izomery takie cechuje obecność różnych grup funkcyjnych (należą do różnych klas związków org.) albo różne położenie wiązania wielokrotnego, na przykład propanal (aldehyd) CH3-CH2-CHO i aceton (keton) CH3-CO-CH3, but-1-en CH3-CH2-CH=CH2 i but-2-en CH3-CH=CH-CH3

Definicja MASA ATOMOWA:
Co to jest w jednostkach masy atomowej (unitach; ↑ unit). Dla pierwiastka będącego mieszaniną izotopów masa atomowa jest ↑ średnią ważoną mas poszczególnych izotopów danego pierwiastka. Na przykład: 35Cl (77 metameria.
Definicja METODA THOMASA:
Co to jest ↑ świeżenie metameria.
Definicja MIŁOBĘDZKI TADEUSZ:
Co to jest 1873-1959) chemik pol., nieorganik i analityk, rozwinął sposoby ↑ analizy chem. i analizę w skali półmikro metameria.
Definicja MOLOZONEK:
Co to jest ↑ ozonoliza metameria.

Czym jest METAMERIA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: