Słownik METAMERIA co to znaczy.
Słownik METAMERIA. Co znaczy wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym.

Czy przydatne?

Definicja METAMERIA

Co to znaczy metameria: typ ↑ izomerii strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem wiązań chem. Izomery takie cechuje obecność różnych grup funkcyjnych (należą do różnych klas związków org.) albo różne położenie wiązania wielokrotnego, na przykład propanal (aldehyd) CH3-CH2-CHO i aceton (keton) CH3-CO-CH3, but-1-en CH3-CH2-CH=CH2 i but-2-en CH3-CH=CH-CH3

Definicja MALTOZA:
Co to jest związek chem., C12H22O11; ↑ disacharyd, ↑ glikozyd, zbudowany z dwóch pierścieni α-D-glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α-glikozydowym. Bezb. kryształy o słodkim smaku, rozp. w wodzie, t.t. 160°C metameria.
Definicja MOŹDZIERZ:
Co to jest laboratoryjne, użytkowane do dokładnego rozdrabniania (rozcierania) związków chem. i ich mieszanin, składające się z naczynia, gdzie umieszcza się rozdrabnianą substancję i tłuczka. W laboratoriach metameria.
Definicja MIKROSKOP ELEKTRONOWY:
Co to jest elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole magnetyczne. Z uwagi na to, iż długość fali odpowiadającej wiązce elektronów metameria.
Definicja MOLIBDEN:
Co to jest Molybdenum), pierwiastek chem., metal, Z = 42, m.at. 94,95u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1778 r.; czysty metal dostał J. Berzelius w 1817 r. W przyrodzie występuje w formie metameria.

Czym jest METAMERIA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: