Słownik METAN co to znaczy.
Słownik METAN. Co znaczy bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.

Czy przydatne?

Definicja METAN

Co to znaczy metan: CH4; węglowodór należący do ekipy ↑ alkanów. Bezb., bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.t. -182°C, t.w. -162°C. M. jest palny, z powietrzem i tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe. W przyrodzie powstaje w rezultacie rozkładu szczątków org., zachodzącego w uwarunkowaniach beztlenowych (w błotach, mokradłach); Gł składnik ↑ gazu ziemnego, towarzyszy złożom ↑ ropy naftowej i ↑ węgla kamiennego. W miarę spora liczba m. powstaje w rezultacie rozkładu nawozów zwierzęcych (15%). Cząsteczka m. jest symetryczna - ma kształt czworościanu foremnego (tetraedru), a kąty układów wiązań H-C-H są równe 109°28´. Wiązania C-H w cząsteczce m. są wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi (polaryzacja jest jednak słaba). M. nie reaguje z rozcieńczonym roztworem KMnO4, z wodą bromową, z bromem w ciemności. W trakcie naświetlania metan reaguje z chlorem albo z bromem, dając produkty podstawienia, na przykład Prowadzenie reakcji metanu z nadmiarem chloru (bromu także) prowadzi do otrzymania produktów podstawienia pozostałych atomów wodoru: CH2Cl2, CHCl3 i CCl4. M. spala się do CO2 (kompletnie), CO albo C (niecałkowicie) - zależnie od dostępu ↑ tlenu: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O, 2CH4 + 3O2 2CO + 4H2O, CH4 + O2 C + 2H2O. W laboratorium m. otrzymywany jest w rezultacie ogrzewania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 i poprzez działanie wody albo kwasu chlorowodorowego na węglik glinu Al4C3 + 12H2O 3CH4 + 4Al(OH)3, Al4C3 + 12HCl 3CH4 + 4AlCl3. Na skalę przemysłową otrzymywany z gazu ziemnego i w trakcie przeróbki ropy naftowej i ↑ węgli kopalnych. Użytkowany jako paliwo i w syntezie związków org

Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA:
Co to jest światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o metan.
Definicja MOL:
Co to jest materii, która zawiera tyle samo atomów, jonów, cząsteczek lub innych cząstek (na przykład elektronów), ile atomów węgla zawartych jest w 0,012 kg izotopu węgla 12C. Liczba atomów węgla w 0,012 kg metan.
Definicja MIESZANINA CHROMOWA:
Co to jest ↑ chromianka metan.
Definicja MIÓD SZTUCZNY:
Co to jest naturalnego upodobniona do niego konsystencją; mieszanina produktów hydrolizy sacharozy (↑ sacharoza, ↑ cukier inwertowany) albo skrobi (↑ skrobia, ↑ syrop skrobiowy), substancji barwiących metan.

Czym jest METAN znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: