Słownik METAN co to znaczy.
Słownik METAN. Co znaczy bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.

Czy przydatne?

Definicja METAN

Co to znaczy metan: CH4; węglowodór należący do ekipy ↑ alkanów. Bezb., bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.t. -182°C, t.w. -162°C. M. jest palny, z powietrzem i tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe. W przyrodzie powstaje w rezultacie rozkładu szczątków org., zachodzącego w uwarunkowaniach beztlenowych (w błotach, mokradłach); Gł składnik ↑ gazu ziemnego, towarzyszy złożom ↑ ropy naftowej i ↑ węgla kamiennego. W miarę spora liczba m. powstaje w rezultacie rozkładu nawozów zwierzęcych (15%). Cząsteczka m. jest symetryczna - ma kształt czworościanu foremnego (tetraedru), a kąty układów wiązań H-C-H są równe 109°28´. Wiązania C-H w cząsteczce m. są wiązaniami kowalencyjnymi spolaryzowanymi (polaryzacja jest jednak słaba). M. nie reaguje z rozcieńczonym roztworem KMnO4, z wodą bromową, z bromem w ciemności. W trakcie naświetlania metan reaguje z chlorem albo z bromem, dając produkty podstawienia, na przykład Prowadzenie reakcji metanu z nadmiarem chloru (bromu także) prowadzi do otrzymania produktów podstawienia pozostałych atomów wodoru: CH2Cl2, CHCl3 i CCl4. M. spala się do CO2 (kompletnie), CO albo C (niecałkowicie) - zależnie od dostępu ↑ tlenu: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O, 2CH4 + 3O2 2CO + 4H2O, CH4 + O2 C + 2H2O. W laboratorium m. otrzymywany jest w rezultacie ogrzewania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 i poprzez działanie wody albo kwasu chlorowodorowego na węglik glinu Al4C3 + 12H2O 3CH4 + 4Al(OH)3, Al4C3 + 12HCl 3CH4 + 4AlCl3. Na skalę przemysłową otrzymywany z gazu ziemnego i w trakcie przeróbki ropy naftowej i ↑ węgli kopalnych. Użytkowany jako paliwo i w syntezie związków org

Definicja METALE:
Co to jest posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania świetlnego), ↑ kowalność, dobre przewodnictwo cieplne (dlatego w dotyku metan co to jest.
Definicja MIESZANINA NIEJEDNORODNA:
Co to jest mieszanina niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z piaskiem, siarki z żelazem metan definicja.
Definicja MER:
Co to jest jednostka monomeryczna, elementarna składowa cząsteczki ↑ polimeru, zbliżona składem (lecz nie tożsama!) do cząsteczki monomeru metan co znaczy.
Definicja METALOCENY:
Co to jest kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3-dienylowe C5H5-. Pięciokątne aniony są w cząsteczkach m. ułożone równolegle metan słownik.

Czym jest METAN znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: