Słownik METANOL co to znaczy.
Słownik METANOL. Co znaczy podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka.

Czy przydatne?

Definicja METANOL

Co to znaczy metanol: CH3OH, t.t. -94°C, t.w. 64,7°C, bezb. ciecz o zapachu podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka kilkunastu gramów skutkuje ślepotę albo zgon. W wodzie rozpuszcza się w każdym relacji. Otrzymywany syntetycznie poprzez uwodornianie tlenku węgla(II) wodorem w obecności tlenków cynku i chromu albo poprzez utlenianie metanu. Użytkowany jako rozpuszczalnik i do syntez związków org. (↑ aldehyd mrówkowy, ↑ chlorek metylu, metakrylan metylu, ↑ barwniki)

Definicja METYL:
Co to jest CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczkach ↑węglowodorów. Łatwo metanol.
Definicja MUSKARYNA:
Co to jest związek chem.; ↑ alkaloid; występuje w muchomorze czerwonym (Amanita muscaria) (0,1÷0,3%). Muskaryna poraża układ nerwowy; 0,3÷0,5 g muskaryny jest dawką śmiertelną dla dorosłego człowieka metanol.
Definicja MOLALNOŚĆ:
Co to jest stężenie roztworu wyrażone w liczbie moli substancji rozpuszczonej w jednym kilogramie rozpuszczalnika (molsubstancji /kgrozpuszczalnika metanol.
Definicja MARGARYNA:
Co to jest właściwościach zbliżonych do masła, stanowiący emulsję wody albo odtłuszczonego mleka w mieszaninie tłuszczów (t.t. ~35°C). M. otrzymuje się z tłuszczów ciekłych (nienasyconych) poprzez częściowe metanol.

Czym jest METANOL znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: