Słownik METANOL co to znaczy.
Słownik METANOL. Co znaczy podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka.

Czy przydatne?

Definicja METANOL

Co to znaczy metanol: CH3OH, t.t. -94°C, t.w. 64,7°C, bezb. ciecz o zapachu podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka kilkunastu gramów skutkuje ślepotę albo zgon. W wodzie rozpuszcza się w każdym relacji. Otrzymywany syntetycznie poprzez uwodornianie tlenku węgla(II) wodorem w obecności tlenków cynku i chromu albo poprzez utlenianie metanu. Użytkowany jako rozpuszczalnik i do syntez związków org. (↑ aldehyd mrówkowy, ↑ chlorek metylu, metakrylan metylu, ↑ barwniki)

Definicja MONACYT:
Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru metanol.
Definicja MEZO:
Co to jest umieszczany przed nazwą org. związku chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie odmiany optycznie nieczynnej. Odmiana mezo zawiera symetrycznie rozmieszczone asymetryczne metanol.
Definicja MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA:
Co to jest substancji o obniżonej t.t., wykorzystywana do oziębiania na przykład reagujących substancji. Do najpopularniejszych m.o. należą mieszaniny nie wszystkich soli ze śniegiem albo rozdrobnionym lodem i metanol.
Definicja METODA NAUKOWA:
Co to jest świata poprzez stawianie ↑ hipotez i potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a w dalszym ciągu formułowanie z dowiedzionych hipotez ↑ teorii naukowych. O stosowaniu m.n. w naukach metanol.

Czym jest METANOL znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: