Słownik METEORYTY co to znaczy.
Słownik METEORYTY. Co znaczy do naszego układu słonecznego (skład izotopowy pierwiastków jest taki.

Czy przydatne?

Definicja METEORYTY

Co to znaczy meteoryty: ciała pochodzenia kosmicznego, należące najprawdopodobniej do naszego układu słonecznego (skład izotopowy pierwiastków jest taki sam jak na Ziemi, a ich wiek nie przewyższa wieku Ziemi). M. dzieli się na trzy ekipy: m. żelazne (zbudowane z żelazoniklu), m. kamienne (zbudowane z minerałów krzemianowych) i m. żelazokamienne (typ pośredni). W meteorytach występują minerały znane i nieznane na Ziemi (do tych ostatnich należą, na przykład triolit FeS, oldhamit CaS czy muassanit SiC) i szereg związków org. (↑ związki organiczne w meteorytach)

Definicja Mo:
Co to jest znak ↑ molibdenu meteoryty.
Definicja MLEKO WAPIENNE:
Co to jest zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie meteoryty.
Definicja MESKALINA:
Co to jest alkaloid, pochodna fenyloetyloaminy, bezb. kryształy, t.t. 35°C. M. jest składnikiem pejotlu - wyciągu z echinokaktusa (Anhalonium levinii = Lophophora williamsi). Wywołuje mocne, barwne halucynacje meteoryty.
Definicja METYLOAMINA:
Co to jest o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw. -6ºC, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. M. jest toksyczna, łatwopalna, łatwo meteoryty.

Czym jest METEORYTY znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: