Słownik METODA ORBITALI co to znaczy.
Słownik METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH. Co znaczy opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale.

Czy przydatne?

Definicja METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH

Co to znaczy metoda orbitali molekularnych: jedna z metod chemii kwantowej użytkowanych (przeważnie) do opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale molekularne są w niej wyznaczane jako funkcje współrzędnych elektronów znajdujących się w polu innych elektronów i jąder cząsteczki, zazwyczaj polu uśrednionym po wszystkich położeniach elektronów. W wersji liniowej kombinacji orbitali atomowych orbitale molekularne są konstruowane z orbitali atomowych atomów tworzących cząsteczkę jako liniowa kombinacja tych orbitali (angielski skrót: LCAO). Na przykład orbital σ w cząsteczce etanu opisujący wiązanie pomiędzy atomami C tworzony jest z orbitali 2p tych atomów (↑ wiązanie σ)

Definicja MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA:
Co to jest przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l. Kwantuje orientację przestrzenną orbitalnego momentu pędu elektronu (ustala metoda orbitali molekularnych.
Definicja METODA PRZEPONOWA:
Co to jest otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń katodowa jest oddzielona od anodowej porowatą przeponą, poprzez którą mogą metoda orbitali molekularnych.
Definicja MIESZANINA NIEJEDNORODNA:
Co to jest mieszanina niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z piaskiem, siarki z żelazem metoda orbitali molekularnych.
Definicja MONITORING:
Co to jest ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach poreakcyjnych i spalinach i tym podobne; rzadziej kontrola stanu środowiska z metoda orbitali molekularnych.

Czym jest METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: