Słownik METODA PRZEPONOWA co to znaczy.
Słownik METODA PRZEPONOWA. Co znaczy na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej.

Czy przydatne?

Definicja METODA PRZEPONOWA

Co to znaczy metoda przeponowa: jedna z metod otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń katodowa jest oddzielona od anodowej porowatą przeponą, poprzez którą mogą dyfundować jony (na przykład Cl-), lecz niemożliwe jest przedostawanie się pęcherzyków gazów. Sensem stosowania przepony jest zapobieżenie reakcji gazowego chloru z jonami wodorotlenkowymi, powstającymi wokół katody. Elektrolizę przerywa się przed rozłożeniem całej ilości NaCl i roztwór zagęszcza się poprzez odparowanie. Chlorek sodu, jako trudniej rozp., krystalizuje przed bardzo dobrze rozp. wodorotlenkiem; tym niemniej rozdzielenie nie jest precyzyjne i otrzymany w m.p. NaOH jest mocno zanieczyszczony poprzez NaCl. Por. sposób rtęciowa

Definicja MAKROCZĄSTECZKA:
Co to jest bardzo spora cząsteczka związku chem., zazwyczaj ↑ polimeru, regularnie pochodzenia org., takiego jak ↑ białka czy ↑ cukry metoda przeponowa.
Definicja MENDELEJEW DIMITRIJ IWANOWICZ:
Co to jest ros., po swoich studiach został kilka lat w Niemczech, od 1863 r. prof. w Sankt Petersburgu. Odkrywca prawa okresowości, opierając się na którego zaproponował w 1869 r. (z wyjątkiem J.L. Meyera metoda przeponowa.
Definicja MEYER LOTHAR:
Co to jest niem., prof. uniwersytetu w Tübingen, z wyjątkiem D.J. Mendelejewa pracował nad ↑ układem okresowym pierwiastków. Badając objętości atomowe pierwiastków zauważył, iż to jest rozmiar zmieniająca się metoda przeponowa.
Definicja METALE NIEŻELAZNE:
Co to jest nazwa użytkowana do określania metali użytkowanych technicznie, innych niż żelazo metoda przeponowa.

Czym jest METODA PRZEPONOWA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: