Słownik METODA PRZEPONOWA co to znaczy.
Słownik METODA PRZEPONOWA. Co znaczy na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej.

Czy przydatne?

Definicja METODA PRZEPONOWA

Co to znaczy metoda przeponowa: jedna z metod otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń katodowa jest oddzielona od anodowej porowatą przeponą, poprzez którą mogą dyfundować jony (na przykład Cl-), lecz niemożliwe jest przedostawanie się pęcherzyków gazów. Sensem stosowania przepony jest zapobieżenie reakcji gazowego chloru z jonami wodorotlenkowymi, powstającymi wokół katody. Elektrolizę przerywa się przed rozłożeniem całej ilości NaCl i roztwór zagęszcza się poprzez odparowanie. Chlorek sodu, jako trudniej rozp., krystalizuje przed bardzo dobrze rozp. wodorotlenkiem; tym niemniej rozdzielenie nie jest precyzyjne i otrzymany w m.p. NaOH jest mocno zanieczyszczony poprzez NaCl. Por. sposób rtęciowa

Definicja MIESZANINA CHROMOWA:
Co to jest ↑ chromianka metoda przeponowa.
Definicja METANOL:
Co to jest t.w. 64,7°C, bezb. ciecz o zapachu podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka kilkunastu gramów skutkuje ślepotę albo zgon. W wodzie rozpuszcza się w każdym relacji. Otrzymywany metoda przeponowa.
Definicja MOLOZONEK:
Co to jest ↑ ozonoliza metoda przeponowa.
Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA:
Co to jest światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o metoda przeponowa.

Czym jest METODA PRZEPONOWA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: