Słownik METODA PRZEPONOWA co to znaczy.
Słownik METODA PRZEPONOWA. Co znaczy na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej.

Czy przydatne?

Definicja METODA PRZEPONOWA

Co to znaczy metoda przeponowa: jedna z metod otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń katodowa jest oddzielona od anodowej porowatą przeponą, poprzez którą mogą dyfundować jony (na przykład Cl-), lecz niemożliwe jest przedostawanie się pęcherzyków gazów. Sensem stosowania przepony jest zapobieżenie reakcji gazowego chloru z jonami wodorotlenkowymi, powstającymi wokół katody. Elektrolizę przerywa się przed rozłożeniem całej ilości NaCl i roztwór zagęszcza się poprzez odparowanie. Chlorek sodu, jako trudniej rozp., krystalizuje przed bardzo dobrze rozp. wodorotlenkiem; tym niemniej rozdzielenie nie jest precyzyjne i otrzymany w m.p. NaOH jest mocno zanieczyszczony poprzez NaCl. Por. sposób rtęciowa

Definicja MIŁOBĘDZKI TADEUSZ:
Co to jest 1873-1959) chemik pol., nieorganik i analityk, rozwinął sposoby ↑ analizy chem. i analizę w skali półmikro metoda przeponowa.
Definicja MIARECZKOWANIE:
Co to jest użytkowana w ↑ analizie ilościowej, pozwala określić liczba substancji znajdującej się w roztworze dzięki dodawania do niego ↑ roztworu mianowanego (o ustalonym stężeniu) odczynnika reagującego z metoda przeponowa.
Definicja METYLOAMINA:
Co to jest o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw. -6ºC, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. M. jest toksyczna, łatwopalna, łatwo metoda przeponowa.
Definicja MAGNEZYT:
Co to jest minerał, MgCO3, bezb. i przezroczysty; użytkowany do otrzymywania magnezu, wyrobu materiałów ogniotrwałych, ceramiki, jako wypełniacz do farb, papieru i kauczuku metoda przeponowa.

Czym jest METODA PRZEPONOWA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: