Słownik METYL co to znaczy.
Słownik METYL. Co znaczy metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3.

Czy przydatne?

Definicja METYL

Co to znaczy metyl: 1) ekipa metylowa -CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczkach ↑węglowodorów. Łatwo dimeryzuje (↑dimeryzacja, ↑dimer) do ↑etanu H 3C-CH 3, ale jest na tyle trwały, aby dało się go zaobserwować w formie gazu (przy niskiej gęstości). Powstaje w rezultacie rozkładu termicznego nie wszystkich związków organicznych, w szczególności zawierających grupę -N=N- (↑ekipa diazowa). Produkty reakcji m., takie jak ↑metan i ↑metanol obserwuje się w przestrzeni kosmicznej

Definicja METAMERIA:
Co to jest strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem wiązań chem. Izomery takie cechuje obecność różnych grup metyl.
Definicja MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA:
Co to jest przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l. Kwantuje orientację przestrzenną orbitalnego momentu pędu elektronu (ustala metyl.
Definicja MANGANOMETRIA:
Co to jest analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym ↑ manganianu(VII) potasu próbek zawierających substancje redukujące. Ciemnofioletowy roztwór jonów MnO4- odbarwia się metyl.
Definicja MLEKO WAPIENNE:
Co to jest zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie metyl.

Czym jest METYL znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: