Słownik METYL co to znaczy.
Słownik METYL. Co znaczy metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3.

Czy przydatne?

Definicja METYL

Co to znaczy metyl: 1) ekipa metylowa -CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczkach ↑węglowodorów. Łatwo dimeryzuje (↑dimeryzacja, ↑dimer) do ↑etanu H 3C-CH 3, ale jest na tyle trwały, aby dało się go zaobserwować w formie gazu (przy niskiej gęstości). Powstaje w rezultacie rozkładu termicznego nie wszystkich związków organicznych, w szczególności zawierających grupę -N=N- (↑ekipa diazowa). Produkty reakcji m., takie jak ↑metan i ↑metanol obserwuje się w przestrzeni kosmicznej

Definicja MUSKOWIT:
Co to jest minerał z gatunku ↑ łyszczyków, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, jasny, przezroczysty. Z tafli m. wykonuje się okienka wzierników w piecach przemysłowych metyl.
Definicja METODA MOŚCICKIEGO:
Co to jest ↑ tlenki azotu 2 metyl.
Definicja MEZO:
Co to jest umieszczany przed nazwą org. związku chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie odmiany optycznie nieczynnej. Odmiana mezo zawiera symetrycznie rozmieszczone asymetryczne metyl.
Definicja MECHANIKA KWANTOWA:
Co to jest teoretycznej zajmujący się gł. mikroukładami, takimi jak cząstki elementarne, elektrony, atomy i cząsteczki; nazwa wywodzi się z fundamentalnej zasady kwantowania wielkości fizycznych, która odróżnia metyl.

Czym jest METYL znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: