METYL co to znaczy
Słownik METYL. Co znaczy metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3.

Czy przydatne?

Definicja METYL

Co to znaczy metyl: 1) ekipa metylowa -CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczkach ↑węglowodorów. Łatwo dimeryzuje (↑dimeryzacja, ↑dimer) do ↑etanu H 3C-CH 3, ale jest na tyle trwały, aby dało się go zaobserwować w formie gazu (przy niskiej gęstości). Powstaje w rezultacie rozkładu termicznego nie wszystkich związków organicznych, w szczególności zawierających grupę -N=N- (↑ekipa diazowa). Produkty reakcji m., takie jak ↑metan i ↑metanol obserwuje się w przestrzeni kosmicznej

Czym jest METYL znaczenie w Definicje chemia M .