Słownik METYLOAMINA co to znaczy.
Słownik METYLOAMINA. Co znaczy Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt.

Czy przydatne?

Definicja METYLOAMINA

Co to znaczy metyloamina: ↑związek organiczny o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw. -6ºC, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. M. jest toksyczna, łatwopalna, łatwo reaguje z kwasami tworząc sole (na przykład stały krystaliczny chlorowodorek metyloaminy CH3NH3Cl). Użytkowana jako surowiec w syntezie organicznej, a również - w formie skroplonej - jako ↑rozpuszczalnik

Definicja MAGNETYZM:
Co to jest poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z magnesami i magnesów. Nośnikiem tego oddziaływania jest pole metyloamina.
Definicja METALOCENY:
Co to jest kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3-dienylowe C5H5-. Pięciokątne aniony są w cząsteczkach m. ułożone równolegle metyloamina.
Definicja METANAL:
Co to jest ↑ aldehyd mrówkowy metyloamina.
Definicja MEITNER LISE:
Co to jest niem., w 1917 r. wraz z O. Hahnem dokonała odkrycia protaktynu, wraz z Frischem jako pierwsi wyjaśnili przebieg reakcji rozszczepiania jądrowego uranu (zaobserwowanego a nie przewidzianego poprzez metyloamina.

Czym jest METYLOAMINA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: