Słownik MEZO co to znaczy.
Słownik MEZO. Co znaczy chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie.

Czy przydatne?

Definicja MEZO

Co to znaczy mezo: przedrostek umieszczany przed nazwą org. związku chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie odmiany optycznie nieczynnej. Odmiana mezo zawiera symetrycznie rozmieszczone asymetryczne atomy węgla, kompensujące parami swój skutek czynności optycznej. Cząsteczka izomeru mezo posiada płaszczyznę symetrii (oba fragmenty cząsteczki stanowią wówczas własne lustrzane odbicia). Przykłady izomerów mezo

Definicja METALE CIĘŻKIE:
Co to jest metale o gęstości większej od 4,5g·cm-3. Pośród m.c. odznacza się ↑ metale kolorowe (na przykład miedź, cyna, cynk) stanowiące składniki stopów i ↑ metale szlachetne - chemicznie najodporniejsze mezo.
Definicja MONACYT:
Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru mezo.
Definicja MIEDZIOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: miedź, srebro, złoto, ununun. Wszystkie pierwiastki to metale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach mezo.
Definicja MASA ATOMOWA BEZWZGLĘDNA:
Co to jest w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy atomowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u = 1,66054·10-27kg), na przykład m.a.b. tlenu = 26,56·10-27kg mezo.

Czym jest MEZO znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: