Słownik MIESZANINA JEDNORODNA co to znaczy.
Słownik MIESZANINA JEDNORODNA. Co znaczy składników nie można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.j.

Czy przydatne?

Definicja MIESZANINA JEDNORODNA

Co to znaczy mieszanina jednorodna: mieszanina jednorodna fizycznie i jednolita chemicznie, jej składników nie można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.j.: powietrze, wodny roztwór cukru

Definicja METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH:
Co to jest chemii kwantowej użytkowanych (przeważnie) do opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale molekularne są w niej wyznaczane jako funkcje współrzędnych elektronów znajdujących się w polu innych mieszanina jednorodna.
Definicja METODA BESSEMERA:
Co to jest ↑ świeżenie mieszanina jednorodna.
Definicja METYLOAMINA:
Co to jest o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw. -6ºC, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. M. jest toksyczna, łatwopalna, łatwo mieszanina jednorodna.
Definicja MONACYT:
Co to jest minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru mieszanina jednorodna.

Czym jest MIESZANINA JEDNORODNA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: