Słownik MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA co to znaczy.
Słownik MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA. Co znaczy oziębiania na przykład reagujących substancji. Do.

Czy przydatne?

Definicja MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA

Co to znaczy mieszanina oziębiająca: mieszanina substancji o obniżonej t.t., wykorzystywana do oziębiania na przykład reagujących substancji. Do najpopularniejszych m.o. należą mieszaniny nie wszystkich soli ze śniegiem albo rozdrobnionym lodem i mieszaniny metanolu z suchym lodem. Mieszanina lód-NaCl (3:1 - wagowo) ma temperaturę -21°C, mieszanina lód-CaCl2·6H2O (1:1,44) ma temp. -50°C. Por. molalne obniżenie temp. topnienia/krzepnięcia

Definicja MEITNER:
Co to jest łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 266Mt; w mieszanina oziębiająca.
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji. M.m. jest równa liczbowo masie atomowej albo cząsteczkowej mieszanina oziębiająca.
Definicja MIKROPIPETA:
Co to jest ↑ pipeta mieszanina oziębiająca.
Definicja MENZURKA:
Co to jest ↑ cylinder miarowy mieszanina oziębiająca.

Czym jest MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: