Słownik MOCZNIK co to znaczy.
Słownik MOCZNIK. Co znaczy w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje.

Czy przydatne?

Definicja MOCZNIK

Co to znaczy mocznik: CO(NH2)2, t.t. 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako wytwór przemiany białek w pocie i moczu ludzi i zwierząt. Otrzymywany poprzez ogrzewanie mieszaniny NH3 i CO2 w autoklawach pod ciśnieniem 100÷200 atm., w temp. 160÷200°C. Użytkowany jako nawóz sztuczny, surowiec do wyrobu żywic mocznikowych (↑ aminoplasty), w przemyśle farmaceutycznym. Pierwszy związek org. otrzymany syntetycznie, a dodatkowo pierwszy związek org. otrzymany ze związku nieorg. (poprzez ogrzewanie izocyjanianu amonu NH4NCO) w 1828 r. poprzez F. Wöhlera

Definicja Mo:
Co to jest znak ↑ molibdenu mocznik.
Definicja METODA RTĘCIOWA:
Co to jest sposób otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu z roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie wydziela się Cl2, a na katodzie H2, powodując przyrost stężenia OH- w przestrzeni mocznik.
Definicja MATERIA:
Co to jest występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają się na wszystko, co można obserwować we Wszechświecie. Sama materia złożona mocznik.
Definicja MULLIKEN ROBERT SANDERSON:
Co to jest 1896-1986) fizyk am., współtwórca nowoczesnej teorii ↑ wiązań chem. i elektronowej struktury cząsteczek. W 1966 r. Nagroda Nobla mocznik.

Czym jest MOCZNIK znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: