Słownik MOCZNIK co to znaczy.
Słownik MOCZNIK. Co znaczy w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje.

Czy przydatne?

Definicja MOCZNIK

Co to znaczy mocznik: CO(NH2)2, t.t. 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako wytwór przemiany białek w pocie i moczu ludzi i zwierząt. Otrzymywany poprzez ogrzewanie mieszaniny NH3 i CO2 w autoklawach pod ciśnieniem 100÷200 atm., w temp. 160÷200°C. Użytkowany jako nawóz sztuczny, surowiec do wyrobu żywic mocznikowych (↑ aminoplasty), w przemyśle farmaceutycznym. Pierwszy związek org. otrzymany syntetycznie, a dodatkowo pierwszy związek org. otrzymany ze związku nieorg. (poprzez ogrzewanie izocyjanianu amonu NH4NCO) w 1828 r. poprzez F. Wöhlera

Definicja MOLALNOŚĆ:
Co to jest stężenie roztworu wyrażone w liczbie moli substancji rozpuszczonej w jednym kilogramie rozpuszczalnika (molsubstancji /kgrozpuszczalnika mocznik.
Definicja MONOMER:
Co to jest cząsteczka wyjściowa w procesie polimeryzacji, na przykład eten CH2=CH2, styren PhCH=CH2, buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2, chlorek winylu CH2=CHCl itp mocznik.
Definicja MAZUT:
Co to jest kolokwialna nazwa oleistej pozostałości po destylacji ↑ ropy naftowej, stosowanej jako ↑ olej opałowy, surowiec do otrzymywania ↑ olejów smarowych i paliwo na przykład do silników okrętowych mocznik.
Definicja MOŹDZIERZ:
Co to jest laboratoryjne, użytkowane do dokładnego rozdrabniania (rozcierania) związków chem. i ich mieszanin, składające się z naczynia, gdzie umieszcza się rozdrabnianą substancję i tłuczka. W laboratoriach mocznik.

Czym jest MOCZNIK znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: