Słownik MOCZNIK co to znaczy.
Słownik MOCZNIK. Co znaczy w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje.

Czy przydatne?

Definicja MOCZNIK

Co to znaczy mocznik: CO(NH2)2, t.t. 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako wytwór przemiany białek w pocie i moczu ludzi i zwierząt. Otrzymywany poprzez ogrzewanie mieszaniny NH3 i CO2 w autoklawach pod ciśnieniem 100÷200 atm., w temp. 160÷200°C. Użytkowany jako nawóz sztuczny, surowiec do wyrobu żywic mocznikowych (↑ aminoplasty), w przemyśle farmaceutycznym. Pierwszy związek org. otrzymany syntetycznie, a dodatkowo pierwszy związek org. otrzymany ze związku nieorg. (poprzez ogrzewanie izocyjanianu amonu NH4NCO) w 1828 r. poprzez F. Wöhlera

Definicja METALE KOLOROWE:
Co to jest podgrupa ↑ metali ciężkich, obejmująca między innymi miedź, cynę, cynk, ołów. Użytkowane do produkcji różnorodnych stopów, takich jak ↑ mosiądze i ↑ brązy mocznik.
Definicja MONOSACHARYDY:
Co to jest hydroksyaldehydy (aldozy) albo hydroksyketony (↑ ketozy), które można przedstawić w formie wzorów ogólnych: W zależności od ilości atomów C w cząsteczce (ich liczba wynosi od trzech do ośmiu mocznik.
Definicja MAXWELL JAMES CLERK:
Co to jest angielskiego:, sformułował równania (równanie Maxwella) stanowiące podstawę teorii pola elektromagnetycznego, podał koncepcję elektromagnetycznej natury światła, prowadził prace z zakresu mocznik.
Definicja METANAL:
Co to jest ↑ aldehyd mrówkowy mocznik.

Czym jest MOCZNIK znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: