Słownik MODEL co to znaczy.
Słownik MODEL. Co znaczy przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko nie wszystkie jego cechy.

Czy przydatne?

Definicja MODEL

Co to znaczy model: w nauce: wyobrażenie jakiegoś elementu albo układu (na przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko nie wszystkie jego cechy, wprowadzane w celu uproszczenia opisu tego elementu czy układu i ograniczenia rozważań do cech uważanych w danym momencie za główne. Stosunkowo postępu naukowego i dokonywania następnych odkryć modele są wzbogacane i modyfikowane. Jako przykład można podać schemat atomu, który ewoluował od modelu stacjonarnego Thomsona ("ciasto" protonowe "nadziane" elektronami) poprzez schemat planetarny Rutherforda aż do ↑ modelu atomu Bohra. Definicja to może być także użytkowane do elementów przedstawiających w przybliżeniu albo uproszczeniu obiekty trudne do zaobserwowania, na przykład w razie modeli cząsteczek budowanych z kulek wyobrażających atomy

Definicja MAKROCZĄSTECZKA:
Co to jest bardzo spora cząsteczka związku chem., zazwyczaj ↑ polimeru, regularnie pochodzenia org., takiego jak ↑ białka czy ↑ cukry model.
Definicja METIONINA:
Co to jest tiometylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. płatki rozp. w wodzie, występuje w większych ilościach w ↑ kazeinie i białku jaj. Pozyskiwana sposobem Streckera (por. fenyloalanina model.
Definicja Mg:
Co to jest znak ↑ magnezu model.
Definicja MONITORING:
Co to jest ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach poreakcyjnych i spalinach i tym podobne; rzadziej kontrola stanu środowiska z model.

Czym jest MODEL znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: