Słownik MODEL co to znaczy.
Słownik MODEL. Co znaczy przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko nie wszystkie jego cechy.

Czy przydatne?

Definicja MODEL

Co to znaczy model: w nauce: wyobrażenie jakiegoś elementu albo układu (na przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko nie wszystkie jego cechy, wprowadzane w celu uproszczenia opisu tego elementu czy układu i ograniczenia rozważań do cech uważanych w danym momencie za główne. Stosunkowo postępu naukowego i dokonywania następnych odkryć modele są wzbogacane i modyfikowane. Jako przykład można podać schemat atomu, który ewoluował od modelu stacjonarnego Thomsona ("ciasto" protonowe "nadziane" elektronami) poprzez schemat planetarny Rutherforda aż do ↑ modelu atomu Bohra. Definicja to może być także użytkowane do elementów przedstawiających w przybliżeniu albo uproszczeniu obiekty trudne do zaobserwowania, na przykład w razie modeli cząsteczek budowanych z kulek wyobrażających atomy

Definicja MORZE ELEKTRONOWE:
Co to jest ↑ gaz elektronowy model.
Definicja MODEL ATOMU BOHRA:
Co to jest oparty na założeniu o kwantowaniu energii i momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach kołowych zaproponowany poprzez Bohra w 1913 r. Wg tego modelu energia jest emitowana albo model.
Definicja MIÓD SZTUCZNY:
Co to jest naturalnego upodobniona do niego konsystencją; mieszanina produktów hydrolizy sacharozy (↑ sacharoza, ↑ cukier inwertowany) albo skrobi (↑ skrobia, ↑ syrop skrobiowy), substancji barwiących model.
Definicja MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE:
Co to jest opisująca stan elektronu w atomie, na którą składają się: orbitalny m.p.e. i wewnętrzny m.p.e. Orbitalny m.p.e. związany jest z ruchem elektronu wokół jądra atomowego, wyrażonym poprzez rozkład model.

Czym jest MODEL znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: