MONITORING co to znaczy
Słownik MONITORING. Co znaczy stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych.

Czy przydatne?

Definicja MONITORING

Co to znaczy monitoring: (środowiskowy) - ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach poreakcyjnych i spalinach i tym podobne; rzadziej kontrola stanu środowiska z wykorzystaniem zmian w obserwowanych organizmach żywych (bioindykatorach). Specjalną rolę odgrywa m. zanieczyszczeń powietrza, takich jak ↑ tlenek węgla(II), ↑ tlenki azotu, tlenek siarki(IV), ↑ ozon, wywierających zasadniczy wpływ na ludzkie zdrowie i mogących powodować ↑ kwaśne deszcze albo tworzenie się ↑ smogu; monitoruje się także poziom hałasu i skład wód powierzchniowych (również Bałtyku). M. związków chem. dokonuje się głownie sposobami spektroskopowymi (↑ spektroskopia)

Czym jest MONITORING znaczenie w Definicje chemia M .