Słownik MONITORING co to znaczy.
Słownik MONITORING. Co znaczy stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych.

Czy przydatne?

Definicja MONITORING

Co to znaczy monitoring: (środowiskowy) - ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach poreakcyjnych i spalinach i tym podobne; rzadziej kontrola stanu środowiska z wykorzystaniem zmian w obserwowanych organizmach żywych (bioindykatorach). Specjalną rolę odgrywa m. zanieczyszczeń powietrza, takich jak ↑ tlenek węgla(II), ↑ tlenki azotu, tlenek siarki(IV), ↑ ozon, wywierających zasadniczy wpływ na ludzkie zdrowie i mogących powodować ↑ kwaśne deszcze albo tworzenie się ↑ smogu; monitoruje się także poziom hałasu i skład wód powierzchniowych (również Bałtyku). M. związków chem. dokonuje się głownie sposobami spektroskopowymi (↑ spektroskopia)

Definicja MIKROSKOP ELEKTRONOWY:
Co to jest elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole magnetyczne. Z uwagi na to, iż długość fali odpowiadającej wiązce elektronów monitoring.
Definicja MASA CZĄSTECZKOWA BEZWZGLĘDNA:
Co to jest wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy cząsteczkowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u = 1,66054·10-27kg), na przykład m.cz.b. amoniaku = 28,28·10 monitoring.
Definicja MAGNETYZM:
Co to jest poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z magnesami i magnesów. Nośnikiem tego oddziaływania jest pole monitoring.
Definicja METODA SOLVAYA:
Co to jest przemysłowego otrzymywania ↑ węglanu sodu. Stężony roztwór NaCl nasyca się amoniakiem i tlenkiem węgla(IV), z którego strąca się NaHCO3: NaCl + NH3 + CO2 + H2O NaHCO3 + NH4Cl; wodorowęglan sodu monitoring.

Czym jest MONITORING znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: