Słownik MONITORING co to znaczy.
Słownik MONITORING. Co znaczy stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych.

Czy przydatne?

Definicja MONITORING

Co to znaczy monitoring: (środowiskowy) - ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach poreakcyjnych i spalinach i tym podobne; rzadziej kontrola stanu środowiska z wykorzystaniem zmian w obserwowanych organizmach żywych (bioindykatorach). Specjalną rolę odgrywa m. zanieczyszczeń powietrza, takich jak ↑ tlenek węgla(II), ↑ tlenki azotu, tlenek siarki(IV), ↑ ozon, wywierających zasadniczy wpływ na ludzkie zdrowie i mogących powodować ↑ kwaśne deszcze albo tworzenie się ↑ smogu; monitoruje się także poziom hałasu i skład wód powierzchniowych (również Bałtyku). M. związków chem. dokonuje się głownie sposobami spektroskopowymi (↑ spektroskopia)

Definicja Mo:
Co to jest znak ↑ molibdenu monitoring.
Definicja MOŚCICKI IGNACY:
Co to jest chemik technolog, artysta przemysłowej sposoby produkcji ↑ kwasu azotowego(V) z ↑ tlenków azotu pozyskiwanych z powietrza dzięki łuku elektrycznego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1926-1939 monitoring.
Definicja MOLIBDENIT:
Co to jest błyszcz molibdenu - minerał, MoS2, przezroczysty, barwy czarnej, podobny do grafitu, podstawowa ruda molibdenu monitoring.
Definicja MIESZANINA NIEJEDNORODNA:
Co to jest mieszanina niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z piaskiem, siarki z żelazem monitoring.

Czym jest MONITORING znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: