Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA co to znaczy.
Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA. Co znaczy przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł.

Czy przydatne?

Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA

Co to znaczy monochromatyczność światła: "jednobarwność" światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o nierównomiernym rozkładzie natężenia). Światło monochromatyczne, a więc kolokwialnie "jednokolorowe", obejmuje jedynie wąski fragment widma częstotliwości. Światło takie jest konieczne w wielu dziedzinach edukacji: analizie spektrofotometrycznej, fotometrii, fotochemii; obcięcie go do wąskiego wycinka widma zapewnia uzyskanie strumienia fotonów mało różniących się energią, co natomiast umożliwia selektywne wzbudzenie elektronów w atomach, zatem używane jest do analizowania budowy atomu czy cząsteczki i przeprowadzania ustalonych reakcji fotochemicznych. Światło monochromatyczne można uzyskiwać wieloma sposobami. Najpopularniejszą, lecz najmniej dokładną, jest wykorzystywanie filtrów pochłaniających przewarzająca część częstotliwości i przepuszczających światło jedynie w ustalonych zakresach. Inne sposoby obejmują rozszczepianie światła białego dzięki pryzmatu i wypuszczanie wycinkowej wiązki monochromatycznej poprzez adekwatnie ustawioną szczelinę albo wykorzystywanie laserów, które z natury swej konstrukcji dają zawsze światło monochromatyczne (por. spójność światła)

Definicja MER:
Co to jest jednostka monomeryczna, elementarna składowa cząsteczki ↑ polimeru, zbliżona składem (lecz nie tożsama!) do cząsteczki monomeru monochromatyczność światła.
Definicja MECHANIZM REAKCJI:
Co to jest ciąg następnych przemian chem. prowadzących od substratu do produktu monochromatyczność światła.
Definicja MIKROELEMENTY:
Co to jest ↑ pierwiastki biogenne monochromatyczność światła.
Definicja MIESZANINA BUFOROWA:
Co to jest bufor) - roztwory, które nie zmieniają wyraźnie wartości pH pomimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości silnych kwasów albo zasad, ani pod wpływem rozcieńczania wodą. M.b. pozwalają utrzymać pH monochromatyczność światła.

Czym jest MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: