Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA co to znaczy.
Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA. Co znaczy przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł.

Czy przydatne?

Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA

Co to znaczy monochromatyczność światła: "jednobarwność" światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o nierównomiernym rozkładzie natężenia). Światło monochromatyczne, a więc kolokwialnie "jednokolorowe", obejmuje jedynie wąski fragment widma częstotliwości. Światło takie jest konieczne w wielu dziedzinach edukacji: analizie spektrofotometrycznej, fotometrii, fotochemii; obcięcie go do wąskiego wycinka widma zapewnia uzyskanie strumienia fotonów mało różniących się energią, co natomiast umożliwia selektywne wzbudzenie elektronów w atomach, zatem używane jest do analizowania budowy atomu czy cząsteczki i przeprowadzania ustalonych reakcji fotochemicznych. Światło monochromatyczne można uzyskiwać wieloma sposobami. Najpopularniejszą, lecz najmniej dokładną, jest wykorzystywanie filtrów pochłaniających przewarzająca część częstotliwości i przepuszczających światło jedynie w ustalonych zakresach. Inne sposoby obejmują rozszczepianie światła białego dzięki pryzmatu i wypuszczanie wycinkowej wiązki monochromatycznej poprzez adekwatnie ustawioną szczelinę albo wykorzystywanie laserów, które z natury swej konstrukcji dają zawsze światło monochromatyczne (por. spójność światła)

Definicja MIESZANINA WYBUCHOWA:
Co to jest mieszanina substancji, gdzie przy osiągnięciu określonego składu następuje wybuchowa reakcja chem. zainicjowana iskrą elektryczną, płomieniem albo podwyższoną temp. Por. mieszanina piorunująca monochromatyczność światła.
Definicja METATEZA OLEFIN:
Co to jest albo ↑alkinów, reakcja organiczna, gdzie następuje zamiana grup alkilenowych (a więc łańcuchów węglowodorowych łączących się podwójnym wiązaniem). Zachodzi ona poprzez rozerwanie wielokrotnych wiązań monochromatyczność światła.
Definicja MECHANIZM REAKCJI:
Co to jest ciąg następnych przemian chem. prowadzących od substratu do produktu monochromatyczność światła.
Definicja MAXWELL JAMES CLERK:
Co to jest angielskiego:, sformułował równania (równanie Maxwella) stanowiące podstawę teorii pola elektromagnetycznego, podał koncepcję elektromagnetycznej natury światła, prowadził prace z zakresu monochromatyczność światła.

Czym jest MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: