Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA co to znaczy.
Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA. Co znaczy przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł.

Czy przydatne?

Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA

Co to znaczy monochromatyczność światła: "jednobarwność" światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o nierównomiernym rozkładzie natężenia). Światło monochromatyczne, a więc kolokwialnie "jednokolorowe", obejmuje jedynie wąski fragment widma częstotliwości. Światło takie jest konieczne w wielu dziedzinach edukacji: analizie spektrofotometrycznej, fotometrii, fotochemii; obcięcie go do wąskiego wycinka widma zapewnia uzyskanie strumienia fotonów mało różniących się energią, co natomiast umożliwia selektywne wzbudzenie elektronów w atomach, zatem używane jest do analizowania budowy atomu czy cząsteczki i przeprowadzania ustalonych reakcji fotochemicznych. Światło monochromatyczne można uzyskiwać wieloma sposobami. Najpopularniejszą, lecz najmniej dokładną, jest wykorzystywanie filtrów pochłaniających przewarzająca część częstotliwości i przepuszczających światło jedynie w ustalonych zakresach. Inne sposoby obejmują rozszczepianie światła białego dzięki pryzmatu i wypuszczanie wycinkowej wiązki monochromatycznej poprzez adekwatnie ustawioną szczelinę albo wykorzystywanie laserów, które z natury swej konstrukcji dają zawsze światło monochromatyczne (por. spójność światła)

Definicja MESKALINA:
Co to jest alkaloid, pochodna fenyloetyloaminy, bezb. kryształy, t.t. 35°C. M. jest składnikiem pejotlu - wyciągu z echinokaktusa (Anhalonium levinii = Lophophora williamsi). Wywołuje mocne, barwne halucynacje monochromatyczność światła.
Definicja METALE D-ELEKTRONOWE:
Co to jest przejściowe; metale bloku d układu okresowego (↑bloki s, p, d, f), który obejmuje ekipy: 3. (↑skandowce), 4. (↑tytanowce), 5. (↑wanadowce), 6. (↑chromowce), 7. (↑manganowce), 8. (↑żelazowce), 9 monochromatyczność światła.
Definicja METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH:
Co to jest chemii kwantowej użytkowanych (przeważnie) do opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale molekularne są w niej wyznaczane jako funkcje współrzędnych elektronów znajdujących się w polu innych monochromatyczność światła.
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji. M.m. jest równa liczbowo masie atomowej albo cząsteczkowej monochromatyczność światła.

Czym jest MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: