Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA co to znaczy.
Słownik MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA. Co znaczy przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł.

Czy przydatne?

Definicja MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA

Co to znaczy monochromatyczność światła: "jednobarwność" światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem fizyki: przedstawia widmo ciągłe (ewentualnie o nierównomiernym rozkładzie natężenia). Światło monochromatyczne, a więc kolokwialnie "jednokolorowe", obejmuje jedynie wąski fragment widma częstotliwości. Światło takie jest konieczne w wielu dziedzinach edukacji: analizie spektrofotometrycznej, fotometrii, fotochemii; obcięcie go do wąskiego wycinka widma zapewnia uzyskanie strumienia fotonów mało różniących się energią, co natomiast umożliwia selektywne wzbudzenie elektronów w atomach, zatem używane jest do analizowania budowy atomu czy cząsteczki i przeprowadzania ustalonych reakcji fotochemicznych. Światło monochromatyczne można uzyskiwać wieloma sposobami. Najpopularniejszą, lecz najmniej dokładną, jest wykorzystywanie filtrów pochłaniających przewarzająca część częstotliwości i przepuszczających światło jedynie w ustalonych zakresach. Inne sposoby obejmują rozszczepianie światła białego dzięki pryzmatu i wypuszczanie wycinkowej wiązki monochromatycznej poprzez adekwatnie ustawioną szczelinę albo wykorzystywanie laserów, które z natury swej konstrukcji dają zawsze światło monochromatyczne (por. spójność światła)

Definicja MOŹDZIERZ:
Co to jest laboratoryjne, użytkowane do dokładnego rozdrabniania (rozcierania) związków chem. i ich mieszanin, składające się z naczynia, gdzie umieszcza się rozdrabnianą substancję i tłuczka. W laboratoriach monochromatyczność światła.
Definicja METODA NAUKOWA:
Co to jest świata poprzez stawianie ↑ hipotez i potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a w dalszym ciągu formułowanie z dowiedzionych hipotez ↑ teorii naukowych. O stosowaniu m.n. w naukach monochromatyczność światła.
Definicja METAMERIA:
Co to jest strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem wiązań chem. Izomery takie cechuje obecność różnych grup monochromatyczność światła.
Definicja MOC ZASADY:
Co to jest ↑ moc elektrolitu monochromatyczność światła.

Czym jest MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: