Słownik NAFTOLE co to znaczy.
Słownik NAFTOLE. Co znaczy naftol (2-hydroksynaftalen). Bezb. substancje krystaliczne o t.t. 280 (α.

Czy przydatne?

Definicja NAFTOLE

Co to znaczy naftole: alkohole aromatyczne, α-naftol (1-hydroksynaftalen) i β-naftol (2-hydroksynaftalen). Bezb. substancje krystaliczne o t.t. 280 (α) i 285 (β) °C, t.w. 96 (α) i 123 (β) °C. Pod wpływem mocnych utleniaczy (na przykład KMnO4) ich cząsteczki ulegają degradacji i powstaje ↑ kwas ftalowy. Reakcja β-naftolu z dwutlenkiem węgla wobec NaOH prowadzi, zależnie od temp. procesu, do kwasu 3-hydroksy-2-naftoesowego (130°C) albo 3-hydroksy-4-naftoesowego (280°C). N. otrzymuje się poprzez stapianie odpowiednich kwasów naftalenosulfonowych z wodorotlenkiem sodu, a stosuje w pierwszej kolejności w przemyśle barwników

Definicja NUKLID:
Co to jest izotop pierwiastka mający ustaloną liczba protonów i neutronów w jądrze; zestaw atomów o identycznych liczbach atomowych i masowych naftole.
Definicja N:
Co to jest znak ↑ azotu naftole.
Definicja Na:
Co to jest znak ↑ sodu naftole.
Definicja NIEELEKTROLITY:
Co to jest nie przewodzą prądu elektrycznego ani w stanie stopionym, ani w roztworze, co jest wywołane w pierwszej kolejności tym, iż nie dysocjują na jony. Do n. należy przewarzająca część związków org., na naftole.

Czym jest NAFTOLE znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: