Słownik NARKOTYKI co to znaczy.
Słownik NARKOTYKI. Co znaczy zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce.

Czy przydatne?

Definicja NARKOTYKI

Co to znaczy narkotyki: środki pochodzenia roślinnego albo otrzymane syntetycznie, zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą działać uspokajająco albo nasennie (↑ depresanty), wywoływać stany euforii (↑ stymulanty) albo halucynacje (↑ halucynogeny). Te ostatnie nie tyle zmniejszają wrażliwość układu nerwowego, ile zmieniają sposób odbioru bodźców. Stałe wykorzystywanie prowadzi do nałogu zwanego ↑ narkomanią

Definicja NENCKI MARCELI:
Co to jest chemik, prof. uniwersytetu w Bernie, pracował w Petersburgu, przyczynił się (razem z L. Marchlewskim) do określenia chem. budowy ↑ hemu, badał mechanizmy utleniania ↑ związków aromatycznych w narkotyki.
Definicja NITROCELULOZA:
Co to jest celulozy kwasem azotowym(V) (↑ nitrowanie), zawierający do trzech grup -NO2 w każdej reszcie glukozowej. Związki te, zazwyczaj łatwopalne albo nawet wybuchowe, są znane od poł. XIX wieku. Należą do narkotyki.
Definicja NEUTRALIZACJA:
Co to jest zobojętniania; 2) usunięcie skażenia chemicznego spowodowanego poprzez rozlanie agresywnej albo szkodliwej dla środowiska substancji chemicznej, na przykład ↑ kwasu siarkowego(VI), ↑ kwasu narkotyki.
Definicja N:
Co to jest znak ↑ azotu narkotyki.

Czym jest NARKOTYKI znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: