Słownik NIKIEL co to znaczy.
Słownik NIKIEL. Co znaczy 28, m.at. 58,69u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie.

Czy przydatne?

Definicja NIKIEL

Co to znaczy nikiel: znak Ni (z łaciny Niccolum), pierwiastek chem., metal, Z = 28, m.at. 58,69u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z miedzią. Odkryty w 1751 r. poprzez A.F. Cronstedta. Występuje w przyrodzie w minerałach, takich jak: nikielin, milleryt, smaltyn, pentlandyt, chloantyt, gersdorfit, garnieryt i w stanie rodzimym w meteorach; zawartość w skorupie ziemskiej: 0,016% mas. Nikiel ma dwie odmiany alotropowe (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały o mocnym połysku, twardy, ciągliwy i kowalny; ma właściwości ferromagnetyczne (↑ temp. Curie = 357°C); t.t. 1455°C, t.w. 2730°C, gęstość 8,9g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 3d84s2, w związkach występuje na stopniach utleniania od -I do IV; najtrwalszy: II (w roztworze wodnym jony Ni2+ - zielone). Nikiel jest pierwiastkiem czynnym. Rozdrobniony może być piroforyczny; w podwyższonej temp. reaguje z tlenem (dając NiO), fluorowcami (daje NiX2; z fluorem ponad 400°C), azotem, fosforem, siarką i krzemem. Sproszkowany reaguje w podwyższonej temp. z fluorowcowodorami; lity w temp. do 200°C jest odporny na ich działanie. Reaguje z parą wodną i kwasami z wydzieleniem wodoru; z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) daje tlenek azotu(II), a w stężonym ulega pasywacji. N. pochłania wodór i tlen. Tworzy kilka tlenków i wodorotlenków: NiO, Ni(OH)2 i Ni2O3, NiO(OH) - o właściwościach zasadowych i NiO2 - amfoteryczny. Użytkowany w metalurgii jako bonus uszlachetniający stal, do otrzymywania stopów (↑ stop Monela, ↑ nowe srebro, ↑ konstantan, ↑ nichrom, ↑ permaloj) do produkcji aparatury chem., magnesów, elementów użytkowych i drutów grzejnych; do produkcji elektrod do akumulatorów i w galwanotechnice do ↑ niklowania. Nikiel (silnie rozdrobniony, tak zwany nikiel Raneya) i tlenek stosuje się jako katalizatory mechanizmów uwodornienia (na przykład ↑ utwardzanie tłuszczów) i do barwienia szkła. Otrzymywany poprzez redukcję węglem tlenku NiO otrzymanego poprzez prażenie rud. Surowy nikiel można oczyszczać elektrolitycznie (rafinacja elektrolityczna; w szlamie anodowym znajdują się metale szlachetne, na przykład platyna) albo przepuszczając tlenek węgla(II) można dostać lotny karbonylek Ni(CO)4 (↑ karbonylki), który w 200°C rozkłada się dając n. wysokiej czystości i CO zawracany do układu. N. jest mikroelementem (aktywuje nie wszystkie enzymy). Niedobór n. skutkuje obniżenie poziomu hemoglobiny i niewydolność wątroby; nadmiar działa toksycznie wywołując zmiany chromosomowe, uszkodzenia szpiku kostnego i dolegliwości nowotworowe

Definicja NNKT:
Co to jest nienasycone kwasy tłuszczowe; mieszanina wyższych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy, kwas linolenowy, kwas arachidonowy; ↑ kwasy tłuszczowe); ciecze nierozp. w wodzie, rozp. w tłuszczach. Niedobór nikiel.
Definicja Nb:
Co to jest znak ↑ niobu nikiel.
Definicja NUKLEOFIL:
Co to jest ↑ czynnik nukleofilowy nikiel.
Definicja NARKOTYKI:
Co to jest roślinnego albo otrzymane syntetycznie, zmniejszają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Mogą działać uspokajająco albo nasennie (↑ depresanty), wywoływać stany nikiel.

Czym jest NIKIEL znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: