Słownik NIOB co to znaczy.
Słownik NIOB. Co znaczy 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch.

Czy przydatne?

Definicja NIOB

Co to znaczy niob: znak Nb, (z łaciny Niobium), pierwiastek chem., metal, Z = 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r.; metaliczny n. dostał H. Rose w 1844 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: kolumbit, pirochlor, łoparyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-2% mas. N. jest srebrzystobiały z połyskiem, ciągliwy, kowalny i niezbyt twardy; t.t. 2469°C, t.w. 4740°C, gęstość 8,57g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 4d45s1; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -III do V (V - najtrwalszy). N. jest niewiele czynny chem.; w wysokiej temp. reaguje z tlenem (dając Nb2O5; znane są także inne tlenki: NbO2, NbO), azotem, fluorowcami (na przykład z fluorem i chlorem daje NbF5 i NbOCl3), węglem i wodorem. Nie reaguje z wodą i kwasami; roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym i jego mieszaninie ze stężonym kwasem azotowym(V) (powstają: H2[NbF7], NO i H2O). Stapiany z wodorotlenkami litowców, wobec utleniaczy, przechodzi do roztworu w formie niobianów(V). Tlenek Nb2O5 ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu niobowego(V). Użytkowany jako bonus do stali szlachetnych i stopów żaroodpornych używanych do uzupełniania ubytków kości, wyrobu przedmiotów grzejnych i grotów spawalnicznych. Związki stosuje się jako katalizatory syntez organicznych. Metaliczny niob otrzymuje się poprzez redukcję Nb2O5 albo K2[NbF7] (stworzonych adekwatnie poprzez prażenie albo działanie HF na rudy) węglem albo sodem

Definicja NENCKI MARCELI:
Co to jest chemik, prof. uniwersytetu w Bernie, pracował w Petersburgu, przyczynił się (razem z L. Marchlewskim) do określenia chem. budowy ↑ hemu, badał mechanizmy utleniania ↑ związków aromatycznych w niob.
Definicja NARKOMANIA:
Co to jest konsekwencji stałego przyjmowania ↑ narkotyków, którego formami może być uzależnienie psychiczne, fizyczne i tolerancja na narkotyk. Uzależnienie psychiczne objawia się niekontrolowaną potrzebą niob.
Definicja NIKLOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ nikiel, ↑ pallad, ↑ platyna, ↑ ununnil. Wszystkie pierwiastki to metale. Konfiguracje elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w niob.
Definicja NAPIĘCIE ROZKŁADOWE:
Co to jest przynajmniej sile elektromotorycznej. SEM ogniwa galwanicznego, gdzie, w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia, temp. i stężenia, zachodziłaby reakcja mająca przeciwny kierunek niż mechanizm niob.

Czym jest NIOB znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: