Słownik NIOB co to znaczy.
Słownik NIOB. Co znaczy 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch.

Czy przydatne?

Definicja NIOB

Co to znaczy niob: znak Nb, (z łaciny Niobium), pierwiastek chem., metal, Z = 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r.; metaliczny n. dostał H. Rose w 1844 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: kolumbit, pirochlor, łoparyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-2% mas. N. jest srebrzystobiały z połyskiem, ciągliwy, kowalny i niezbyt twardy; t.t. 2469°C, t.w. 4740°C, gęstość 8,57g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 4d45s1; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -III do V (V - najtrwalszy). N. jest niewiele czynny chem.; w wysokiej temp. reaguje z tlenem (dając Nb2O5; znane są także inne tlenki: NbO2, NbO), azotem, fluorowcami (na przykład z fluorem i chlorem daje NbF5 i NbOCl3), węglem i wodorem. Nie reaguje z wodą i kwasami; roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym i jego mieszaninie ze stężonym kwasem azotowym(V) (powstają: H2[NbF7], NO i H2O). Stapiany z wodorotlenkami litowców, wobec utleniaczy, przechodzi do roztworu w formie niobianów(V). Tlenek Nb2O5 ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu niobowego(V). Użytkowany jako bonus do stali szlachetnych i stopów żaroodpornych używanych do uzupełniania ubytków kości, wyrobu przedmiotów grzejnych i grotów spawalnicznych. Związki stosuje się jako katalizatory syntez organicznych. Metaliczny niob otrzymuje się poprzez redukcję Nb2O5 albo K2[NbF7] (stworzonych adekwatnie poprzez prażenie albo działanie HF na rudy) węglem albo sodem

Definicja NAWOZY MIESZANE:
Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające mieszaninę związków kilku pierwiastków. Do głownych należy nitrofoska (KNO3, NH4Cl, (NH4)2HPO4, zawartość azotu 17%, P2O5 13% i K2O 22 niob co znaczy.
Definicja NIEMETALE:
Co to jest mające właściwości metalicznych, bez połysku, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o małej gęstości. W stanie gazowym, niezależnie od helowców, tworzą cząsteczki dwu - albo więcej atomowe. Sporo niob krzyżówka.
Definicja NIKOTYNAMID:
Co to jest ↑ wit. PP niob co to jest.
Definicja NICHOLSON WILLIAM:
Co to jest z angielskiego:, około 1800 r. wspólnie z Anthonym Carlislem przeprowadził elektrolizę rozcieńczonego ↑ kwasu siarkowego(VI) uzyskując na elektrodach wodór i tlen. Nicholson i Carlisle wyznaczyli niob słownik.

Czym jest NIOB znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: