Słownik NIOB co to znaczy.
Słownik NIOB. Co znaczy 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch.

Czy przydatne?

Definicja NIOB

Co to znaczy niob: znak Nb, (z łaciny Niobium), pierwiastek chem., metal, Z = 41, m.at. 92,90638u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z tantalem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r.; metaliczny n. dostał H. Rose w 1844 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: kolumbit, pirochlor, łoparyt; zawartość w skorupie ziemskiej: 2·10-2% mas. N. jest srebrzystobiały z połyskiem, ciągliwy, kowalny i niezbyt twardy; t.t. 2469°C, t.w. 4740°C, gęstość 8,57g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 4d45s1; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -III do V (V - najtrwalszy). N. jest niewiele czynny chem.; w wysokiej temp. reaguje z tlenem (dając Nb2O5; znane są także inne tlenki: NbO2, NbO), azotem, fluorowcami (na przykład z fluorem i chlorem daje NbF5 i NbOCl3), węglem i wodorem. Nie reaguje z wodą i kwasami; roztwarza się jedynie w kwasie fluorowodorowym i jego mieszaninie ze stężonym kwasem azotowym(V) (powstają: H2[NbF7], NO i H2O). Stapiany z wodorotlenkami litowców, wobec utleniaczy, przechodzi do roztworu w formie niobianów(V). Tlenek Nb2O5 ma właściwości amfoteryczne; roztwarza się w zasadach tworząc sole kwasu niobowego(V). Użytkowany jako bonus do stali szlachetnych i stopów żaroodpornych używanych do uzupełniania ubytków kości, wyrobu przedmiotów grzejnych i grotów spawalnicznych. Związki stosuje się jako katalizatory syntez organicznych. Metaliczny niob otrzymuje się poprzez redukcję Nb2O5 albo K2[NbF7] (stworzonych adekwatnie poprzez prażenie albo działanie HF na rudy) węglem albo sodem

Definicja NEODYM:
Co to jest Neodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 60, m.at. 144,24u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z prazeodymem) w 1885 r. poprzez K. von Welsbacha. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: monacyt niob co to jest.
Definicja NAFTA:
Co to jest węglowodorów zawierających 9÷16 atomów węgla w cząsteczkach; bezb. albo żółtawa ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 180÷280°C, gęstość 0,79÷0,82g·cm-3. Pozyskiwana w trakcie destylacji niob definicja.
Definicja NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH:
Co to jest zobacz Aneks niob co znaczy.
Definicja Na:
Co to jest znak ↑ sodu niob słownik.

Czym jest NIOB znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: