Słownik NOBEL co to znaczy.
Słownik NOBEL. Co znaczy 102, m.at. 259,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1957 r.

Czy przydatne?

Definicja NOBEL

Co to znaczy nobel: znak No, (z łaciny Nobelium), pierwiastek chem., metal, Z = 102, m.at. 259,1u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1957 r. poprzez P.R. Fieldsa i współpracowników (Sztokholm) i w 1958 r. poprzez G.T. Seaborga i współpracowników (Berkley) (oba zespoły: izotop 254No; w rezultacie bombardowania izotopu einsteinu 246Cm jądrami węgla 12C), w 1962 r. G.N. Flerowa i współpracowników (izotop 253No; w rezultacie bombardowania izotopu plutonu 241Pu jądrami tlenu 16O). N. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 259No (τ1/2 = 58 min.). W przyrodzie nie występuje; t.t. 830°C. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów n. 5f147s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia

Definicja No:
Co to jest znak ↑ noblu nobel.
Definicja NIEMETALE:
Co to jest mające właściwości metalicznych, bez połysku, złe przewodniki ciepła i elektryczności, o małej gęstości. W stanie gazowym, niezależnie od helowców, tworzą cząsteczki dwu - albo więcej atomowe. Sporo nobel.
Definicja NAFTALINA:
Co to jest substancja stosowana jako środek chroniący tkaniny przed molami, składająca się gł. z ↑ naftalenu nobel.
Definicja NAWOZY MIESZANE:
Co to jest ↑ nawozy sztuczne zawierające mieszaninę związków kilku pierwiastków. Do głownych należy nitrofoska (KNO3, NH4Cl, (NH4)2HPO4, zawartość azotu 17%, P2O5 13% i K2O 22 nobel.

Czym jest NOBEL znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: