Słownik NUKLEOTYDY co to znaczy.
Słownik NUKLEOTYDY. Co znaczy zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad.

Czy przydatne?

Definicja NUKLEOTYDY

Co to znaczy nukleotydy: związki chem.; estry fosforanowe(V) ↑ nukleozydów; zbudowane z tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych), połączonych wiązaniem N-glikozydowym (↑ wiązanie glikozydowe) z cząsteczką cukru (↑ rybozy i ↑ deoksyrybozy) zestryfikowanego kwasem fosforowym(V). N. łączą się przez reszty fosforanowe w ↑ kwasy nukleinowe. Pochodne n. są obecne w enzymach i związkach magazynujących energię komórkom (na przykład: ATP, ADP, AMP)

Definicja NICHOLSON WILLIAM:
Co to jest z angielskiego:, około 1800 r. wspólnie z Anthonym Carlislem przeprowadził elektrolizę rozcieńczonego ↑ kwasu siarkowego(VI) uzyskując na elektrodach wodór i tlen. Nicholson i Carlisle wyznaczyli nukleotydy.
Definicja NAWOZY FOSFOROWE:
Co to jest zawierające związki fosforu, łatwo przyswajalne poprzez rośliny. Do głownych należą: superfosfat (Ca(H2PO4)2 albo Ca(H2PO4)2 + CaSO4), precypitat (CaHPO4), supertomasyna, ↑ tomasyna i mączka kostna nukleotydy.
Definicja NADTLENEK:
Co to jest posiadający w swej budowie układ nadtlenkowy -O-O-. Może to być związek nieorganiczny, na przykład: H2O2 (↑ nadtlenek wodoru), Na2O2 (nadtlenek sodu) lub związek organiczny, na przykład (C6H5CO)2O2 nukleotydy.
Definicja NAPIĘCIE ROZKŁADOWE:
Co to jest przynajmniej sile elektromotorycznej. SEM ogniwa galwanicznego, gdzie, w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia, temp. i stężenia, zachodziłaby reakcja mająca przeciwny kierunek niż mechanizm nukleotydy.

Czym jest NUKLEOTYDY znaczenie w Definicje chemia N .

  • Dodano:
  • Autor: