OBJĘTOŚĆ MOLOWA co to znaczy
Słownik OBJĘTOŚĆ MOLOWA. Co znaczy określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa.

Czy przydatne?

Definicja OBJĘTOŚĆ MOLOWA

Co to znaczy objętość molowa: (VM) - objętość jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d - gęstość substancji w danej temp. Przeważnie gęstość substancji ustala się dla ↑ warunków normalnych i wyraża w jednostkach [g·dm-3]. Wówczas wzór na objętość molową zapisujemy: gdzie: M - masa molowa substancji, - objętość molowa substancji w uwarunkowaniach normalnych, d0 - gęstość substancji w uwarunkowaniach normalnych. Gazy zbliżone własnościami do gazu doskonałego mają zawsze = 22,4 dm3. Dysponując wartościami masy molowej M i objętości molowej w uwarunkowaniach normalnych ( = 22,4 dm3) możemy wyznaczyć gęstość dowolnego gazu z zależności

Czym jest OBJĘTOŚĆ MOLOWA znaczenie w Definicje chemia O .