Słownik OBJĘTOŚĆ MOLOWA co to znaczy.
Słownik OBJĘTOŚĆ MOLOWA. Co znaczy określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa.

Czy przydatne?

Definicja OBJĘTOŚĆ MOLOWA

Co to znaczy objętość molowa: (VM) - objętość jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d - gęstość substancji w danej temp. Przeważnie gęstość substancji ustala się dla ↑ warunków normalnych i wyraża w jednostkach [g·dm-3]. Wówczas wzór na objętość molową zapisujemy: gdzie: M - masa molowa substancji, - objętość molowa substancji w uwarunkowaniach normalnych, d0 - gęstość substancji w uwarunkowaniach normalnych. Gazy zbliżone własnościami do gazu doskonałego mają zawsze = 22,4 dm3. Dysponując wartościami masy molowej M i objętości molowej w uwarunkowaniach normalnych ( = 22,4 dm3) możemy wyznaczyć gęstość dowolnego gazu z zależności

Definicja ORANŻ METYLOWY:
Co to jest barwnik syntetyczny, żółty proszek, rozp. w wodzie, użytkowany jako ↑ parametr kwasowo zasadowy objętość molowa.
Definicja OLEJE SMAROWE:
Co to jest ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s. otrzymuje się w rezultacie destylacji ropy naftowej, stanowią one mieszaniny ↑ objętość molowa.
Definicja ORBITAL MOLEKULARNY WIĄŻĄCY:
Co to jest ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii mniejszej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został on utworzony. Obsadzenie tego orbitalu poprzez elektrony powiększa ↑ rząd objętość molowa.
Definicja ORBITAL MOLEKULARNY ANTYWIĄŻĄCY:
Co to jest ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii większej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został on utworzony. Obsadzenie tego orbitalu poprzez elektrony minimalizuje ↑ rząd objętość molowa.

Czym jest OBJĘTOŚĆ MOLOWA znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: