Słownik OBJĘTOŚĆ MOLOWA co to znaczy.
Słownik OBJĘTOŚĆ MOLOWA. Co znaczy określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa.

Czy przydatne?

Definicja OBJĘTOŚĆ MOLOWA

Co to znaczy objętość molowa: (VM) - objętość jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d - gęstość substancji w danej temp. Przeważnie gęstość substancji ustala się dla ↑ warunków normalnych i wyraża w jednostkach [g·dm-3]. Wówczas wzór na objętość molową zapisujemy: gdzie: M - masa molowa substancji, - objętość molowa substancji w uwarunkowaniach normalnych, d0 - gęstość substancji w uwarunkowaniach normalnych. Gazy zbliżone własnościami do gazu doskonałego mają zawsze = 22,4 dm3. Dysponując wartościami masy molowej M i objętości molowej w uwarunkowaniach normalnych ( = 22,4 dm3) możemy wyznaczyć gęstość dowolnego gazu z zależności

Definicja ODCZYNNIK NESSLERA:
Co to jest tetrajodortęcianu(II) potasu K2[HgI4] i wodorotlenku potasu, użytkowany do wykrywania amoniaku i jonu amonowego; stworzenie czerwonego osadu albo żółtego zabarwienia (w roztworach bardzo objętość molowa.
Definicja OŁÓW:
Co to jest Plumbum), pierwiastek chem., metal, Z = 82, m.at. 207,2u, ekipa ↑ węglowców. Znany w starożytnym Babilonie i Egipcie. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: galenit, cerusyt, krokoit objętość molowa.
Definicja ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA:
Co to jest oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych cząsteczek (w dokładniejszym przybliżeniu również kwadrupolowych), jak i z objętość molowa.
Definicja OBSZAR ORBITALNY:
Co to jest wokół ↑ jądra atomowego, poza którym gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała (mniejsza od przyjętej wartości granicznej); z kolei w obrębie tego obszaru ↑ gęstość elektronowa jest objętość molowa.

Czym jest OBJĘTOŚĆ MOLOWA znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: