Słownik OBSZAR ORBITALNY co to znaczy.
Słownik OBSZAR ORBITALNY. Co znaczy gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała.

Czy przydatne?

Definicja OBSZAR ORBITALNY

Co to znaczy obszar orbitalny: region przestrzeni wokół ↑ jądra atomowego, poza którym gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała (mniejsza od przyjętej wartości granicznej); z kolei w obrębie tego obszaru ↑ gęstość elektronowa jest większa od przyjętej wartości granicznej. Wg mechaniki kwantowej to jest część przestrzeni, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest spore (na przykład 90%), a poza tą przestrzenią jest znikomo małe. Definicja o.o. przeważnie jest utożsamiane z orbitalem (↑ orbital atomowy). Zobacz także powierzchnie graniczne orbitali atomowych i molekularnych

Definicja ODCZYNNIK BENEDICTA:
Co to jest siarczanu(VI) miedzi(II), cytrynianu sodu i węglanu sodu, który służy do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów. Ogrzewanie tych związków do wrzenia z dodanym odczynnikiem Benedicta skutkuje obszar orbitalny.
Definicja OKRES UKŁADU OKRESOWEGO:
Co to jest okresowym pierwiastków), uporządkowany wg wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg pierwiastków. Atomy pierwiastków znajdujących się w tym samym szeregu mają identyczną liczbę powłok obszar orbitalny.
Definicja OPALESCENCJA:
Co to jest wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym i mieni się różnorodnymi barwami, z kolei przy oświetleniu bocznym jest mętny obszar orbitalny.
Definicja OSAD:
Co to jest znajdująca się na dnie naczynia (na przykład zlewki, kolby), która może być odsączona dzięki sączka z bibuły umieszczonego w szklanym lejku. O. powstaje w trakcie reakcji strącania, w okresie obszar orbitalny.

Czym jest OBSZAR ORBITALNY znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: