Słownik OCTANY co to znaczy.
Słownik OCTANY. Co znaczy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład.

Czy przydatne?

Definicja OCTANY

Co to znaczy octany: a) sole ↑ kwasu octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa - octan sodu, (CH3COO)2Mg - octan magnezu i tym podobne; b) estry kwasu octowego z alkoholami, na przykład CH3COOC2H5 - octan etylu, CH3COOC6H5 - octan fenylu

Definicja ODCZYNNIK FEHLINGA:
Co to jest siarczanu(VI) miedzi(II), winianu sodu i potasu i wodorotlenku sodu (powstaje niebieski roztwór winianu miedzi(II)) - stosowany do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów. Ogrzewanie tych związków octany.
Definicja OGNIWO LECLANCHEGO:
Co to jest nieodwracalne, zbudowane z elektrody cynkowej zanurzonej w stężonym roztworze NH4Cl i elektrody węglowej (grafit) zanurzonej w porowatej przegrodzie, wypełnionej mieszaniną ↑ węgla aktywnego, MnO2 octany.
Definicja OGNIWO DANIELLA:
Co to jest elektrolityczne odwracalne, składające się z dwóch oddzielnych elektrod I rodzaju, na przykład z elektrody cynkowej zanurzonej w roztworze ZnSO4 i elektrody miedziowej zanurzonej w roztworze CuSO4 octany.
Definicja OKSOL:
Co to jest systematyczna nazwa ↑ furanu octany.

Czym jest OCTANY znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: