ODCZYN ROZTWORU co to znaczy
Słownik ODCZYN ROZTWORU. Co znaczy zastosowaniu papierków wskaźnikowych. W zależności od wartości ↑.

Czy przydatne?

Definicja ODCZYN ROZTWORU

Co to znaczy odczyn roztworu: przybliżone ustalenie kwasowości roztworu, przeważnie przy zastosowaniu papierków wskaźnikowych. W zależności od wartości ↑ pH roztwór może mieć: odczyn kwaśny (pH < 7), odczyn zasadowy (pH > 7) albo odczyn bez zaangażowania (pH ≈ 7). Czysta woda ma pH = 7. Odczyn soli, wodoro- i hydroksysoli: sole silnych kwasów i silnych zasad mają odczyn bez zaangażowania; sole słabych kwasów i silnych zasad mają odczyn zasadowy wskutek ↑ hydrolizy; z tego samego powodu sole silnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwaśny; odczyn roztworów soli słabych kwasów i słabych zasad zależy od relacji stałych dysocjacji obu komponentów soli, na przykład jeżeli stała dysocjacji dla wyjściowego kwasu ma wyższą wartość, wtedy roztwór soli po jej hydrolizie przyjmuje odczyn kwaśny. Odczyn wodorosoli może być kwaśny, a odczyn hydroksysoli zasadowy - zależy on (podobnie, jak w razie soli słabych kwasów i słabych zasad) od relacji mocy obu komponentów. Przykładowo odczyn NaHSO4 (silny kwas i mocna zasada) jest kwaśny wskutek dysocjacji jonu HSO4-, z kolei odczyn NaHCO3 (słaby kwas i mocna zasada) jest zasadowy wskutek hydrolizy jonu HCO3

Czym jest ODCZYN ROZTWORU znaczenie w Definicje chemia O .